Litteraturen i Norge - perioder

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Litteraturen i Norge - perioder by Mind Map: Litteraturen i Norge - perioder

1. Romantikken - natur og mystikk

1.1. Naturen og det guddommelige var motiver som fikk stor plass i litteraturen i romantikken.

1.2. Den romantiske dikteren ble ofte sett på som unik, og en som skulle skape original kunst.

2. Nasjonalromantikken - folkediktning og kulturarv

2.1. Korttekster hvor det typisk norske ble fremhevet og romantisert.

2.2. Interessen for den norrøne litteraturen økte under denne perioden.

2.3. I Norge ble dette nasjonale fokuset ekstra sterk fordi selvstendigheten og grunnloven vår akkurat hadde blitt grunnlagt .

3. Realismen - samfunnskritikk og engasjement

3.1. Romanen Amtmannens dødtre skrevet av Camilla Collett markerte overgangen fra romantikk til realisme.

3.2. Flere forfattere holdt seg til den romantiske tradisjonen, selv om de også var åpne for den nye litteraturen.

3.3. Litteraturens oppgave var å ta opp problemer i samfunnet og skape debatt rundt dem. Noen av temaene var kvinnens stilling og dobbeltmoralen hos borgerskapet.

4. Nyromantikken - inn i sjelen

4.1. Rundt 1890 skjer en ny forandring i litteraturen, som ble kalt nyromantikken.

4.2. Forfatterne lot seg inspirere av romantikkens diktere. Som en reaksjon mot realismen og naturalismen blir det på nytt interesse for stemninger og følelser.

4.3. Forfatterne var lei av å fokusere på problemer, og det ble vanlig å skrive om fantasi og lengsler, og det eksotiske og mystiske. Enkeltmennesker var i fokus, og forfatterne ville beskrive det indre i menneskesinnet, ikke bare ytre samfunnsforhold

5. Naturalismen - pessimistisk livssyn

5.1. Naturalismen regnes ofte som videreføring av realismen, men naturalismen går lenger i å beskrive de mørke sidene av livet.

5.2. Forfatterne skildrer fattigdom, drukkenskap og elendighet helt ned i detalj.

5.3. Naturalismen hadde et pessimistisk livssyn, og i motsetning til realistene som trodde på samfunnsendring, hadde de liten tro på at det var mulig.