Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Похідні by Mind Map: Похідні

1. Обчислення похідних простих функцій

2. Обчислення похідних складних функцій

3. Обчислення похідних

4. Похідні функцій обчислюються за допомогою наступних теорем

5. Поняття похідної

5.1. Теорема 1. Похідна від константи дорівнює нулю

5.2. Теорема 2. Знак похідної можна винести за константу