Llicències  de Software

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Llicències  de Software by Mind Map: Llicències  de Software

1. Llicències Individuals

1.1. Llicència perpetua: Permet al client instal·lar i utilitzar el programari de forma indefinida.

1.2. Llicència de subscripció: Permet a l'usuari utilitzar el programari durant un període de temps especificat.

1.3. Llicència Freeware (codi obert): Aquest tipus de llicència s'ofereix com software gratuït per l'autor i no requereix pagar cap tarifa per a l'ús.

1.4. Llicència Shareware (codi obert amb període de prova): Aquesta és una llicència per utilitzar el programari per a un període de prova i, a continuació, si es continua utilitzant el programari, ha de pagar una quota de shareware o deixar d'utilitzar el programari.

2. Llicències individuals/Multiusuari

2.1. Llicències per volumen: El software es pot instal·lar un determinat nombre de vegades

2.2. Lloc/Empresa: Donen suport a un determinat local o empresa

2.3. Il·limitat

3. Llicències individuals canal especial

3.1. OEM (fabricant d'equips originals)

3.2. Software educatiu o acadèmic

3.3. Llicències de Software NFR (No es poden revendre

4. Llicències de xarxa/multiusuari

4.1. Servidor (xarxa)

4.2. Per lloc o per màquina: S'ha de comprar una llicència per cada màquina.

4.3. Per processador

4.4. Per correu: Reservat només per a educadors

5. Complement de les llicències existents o noves llicències

5.1. Actualització: S'adquereix quan es vol actualitzar una versió vella a una més nova

5.2. Reservat per estudiants: Només el poden utilitzar els estudiants durant la seva etapa d'estudiant

5.3. Ús secundari: Permet a l'usuari utilitzar el servei en un altre equip apart del principal

5.4. Dret per a treballar a casa: Permet a un treballador treballar amb el software de l'empresa des de casa

5.5. Ús a casa: Semblant a la llicència de dret per a treballar a casa

5.6. Subscripció / Manteniment: Es tracta d'un acord entre el titular de la llicència i el desenvolupador de programari que permet a l'usuari obtenir totes les actualitzacions o actualitzacions per al programari durant la vigència d'un contracte.