Інформаційні процеси

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформаційні процеси by Mind Map: Інформаційні процеси

1. Збереження

1.1. Папір

1.2. Книги

1.3. Музеї

1.4. На дисках та флеш-картах

2. Отримання

2.1. Органи чуття

2.1.1. Дотик

2.1.2. Нюх

2.1.3. Слух

2.1.4. Смак

2.1.5. Зір

3. Опрацювання

3.1. Пошук

3.2. Аналіз

3.3. Сортування

3.4. Отримання нової інформації

4. Передавання

4.1. Мобільний телефон

4.2. Факс

4.3. Сппутниковий зв'язок

4.4. Комп'ютер

4.5. Радіо

5. Пошук

5.1. Спостереження

5.2. Книга

5.3. Бібліотека

5.4. Екскурсії, подорожі

5.5. Словники, енциклопедії