Телекомунікаційний навчальний проект з інформатики як засіб активізації пізнавальної діяльності у...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Телекомунікаційний навчальний проект з інформатики як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів 6-го класу by Mind Map: Телекомунікаційний навчальний проект з інформатики як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів 6-го класу

1. Основні терміни

2. Панель інструментів у середовищі Scratch

3. Алгоритми. Середовище складання та виконання алгоритмів.

3.1. Типи алгоритмів

3.1.1. Розгалуження

3.1.2. Слідування

3.1.3. Повторення

4. Запуск програми Scratch

5. chfgjhgjgfhk

6. СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМУВАННЯ "SCRATCH 2 OFFLINE EDITOR"

7. ЕТАПИ РОБОТИ У ПРОЕКТІ

8. ВІДЕО

9. Алгоритми

10. овпаоівпаоаір