Mechanická práce a energie 1R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mechanická práce a energie 1R by Mind Map: Mechanická práce a energie 1R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Mechanická práce

3.2. Kladky

3.3. Výkon, příkon, účinnost

3.4. Kinetická energie

3.5. Potenciální energie

3.6. Zákon zachování energie

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy