Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mechanická práce a energie 1R by Mind Map: Mechanická práce a energie 1R
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mechanická práce a energie 1R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Mechanická práce

Kladky

Výkon, příkon, účinnost

Kinetická energie

Potenciální energie

Zákon zachování energie

výstupy

RVP

  Určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie. Využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem. Využívá konkrétní poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh.  

ŠVP

  Definuje a vypočítá mechanickou práci pro různé směry působící síly. Fyzikálně vysvětlí podstatu jednoduchých strojů. Rozlišuje kinetickou a potenciální energii, obě vypočítá ze zadaných hodnot. Vysloví a užívá při jednoduchých výpočtech ZZME. Definuje a vypočítá výkon, příkon a účinnost.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy