Get Started. It's Free
or sign up with your email address
His-Story by Mind Map: His-Story

1. mastery in 5D

1.1. whole minded thinking

1.2. human by design

2. ge-ZON-der

2.1. healing

2.1.1. better health

2.1.2. bio-energy

2.2. cellular menory

2.3. heel jezelf

3. left in the dark

3.1. Return to the Brain of Eden

3.2. return to the brain book preview

3.3. what plants can teach you

3.4. raw foods healthy mind

3.5. the divided brain

4. My Quantum Mind

4.1. beide helften cruciaal

4.2. tips voor creativiteit

4.3. mindprogram

5. My Superconscious Mind

5.1. mind and heart, left and right brain

5.2. our brain is holistic

5.3. awakening

6. concept map

6.1. aanmaken

6.2. project management

6.3. conceptual age

6.4. cursus mindmapping

6.5. educatief gebruik

7. Aquarian

7.1. NU

7.2. ruimte en tijd

7.3. end of the age cycle

7.4. lightagemasters

7.5. wereldbeeld

7.6. passage 2012

7.7. light age

8. ver-LICHT-ing

8.1. free your inner writer

8.2. the power of the left eye

8.3. verlichting

8.4. thehiddenlighthouse

8.5. komende nieuwe mens

8.5.1. hoofdstuk 13

8.5.2. komende nieuwe mens

8.5.3. aquariusmens

8.5.4. hoofdst.16

8.6. the day after singularity

8.7. enlightenment

8.8. spelende mens

8.9. spoedcursus

8.10. awakening

8.10.1. elisabet sathouris

8.10.2. planetary activation

8.10.3. ascension now

8.10.4. galactic human

8.10.5. Afstemming

8.11. eeuwig leven?

8.12. wereldbeeld

8.13. light alliance

9. Manifesteren

9.1. attraction

9.2. abundance

9.3. hicks vortex

9.4. understanding LOA

9.5. manifesteren

9.6. raise your frequencie

9.7. everything is possible

9.8. shape your reality

9.9. creative power

9.10. visualiseren

9.11. tools

9.12. secret

10. My Whole Mind

10.1. mindvalley

10.2. dana foundation

10.3. quantumperception

10.4. 'entrepreneurs need two brains

10.5. whole brain thinking

10.6. wholemindedness

10.7. meisterminds

10.8. roger sperry

10.9. sperry

11. sri chakra

11.1. non lokaal bewustzijn

12. klank

12.1. mozart

12.2. water

12.3. solfeggio

13. spelen met

13.1. left/right brain test

13.2. oefeningen creativiteit

13.3. a whole new mind

13.4. teamtalento

13.5. talent

13.5.1. kundalini

13.5.2. kundalini energy

13.5.3. talententune

13.5.4. caduceus

13.5.5. taalknap

13.5.6. chakras

13.6. dans

13.6.1. talententune

13.6.2. hemelbrug

13.7. Wel/niet

13.7.1. Wel

13.7.1.1. Leren door ervaring/doen

13.7.1.2. Leerlingen prikkelen

13.7.1.3. Leuk!

13.7.1.4. Les variëren (met andere lesvormen)

13.7.1.5. Leereffect is best groot

13.7.1.6. Spelen van spel blijft hangen

13.7.1.7. Competitie

13.7.1.8. Samenwerken

13.7.1.9. Adaptiviteit

13.7.1.10. Creatieve vrijplaats, mag fouten maken!

13.7.1.11. Sociaal

13.7.2. Niet

13.7.2.1. Duur (kan)

13.7.2.2. Past niet iedereen (leerstijlen)

13.7.2.3. Past niet bij elke vakinhoud

13.7.2.4. Vaardigheden lastig te leren

13.7.2.5. Transfer onzeker

13.7.2.6. Spelen is tijdsintensief

13.7.2.7. Voorbereiding

13.7.2.8. Kan actualiteit niet volgen

13.7.2.9. Aanpassen moeilijk/duur

13.7.2.10. Niet serieus genomen

13.7.2.11. Kan eisen stellen aan faciliteiten

13.7.2.12. Leren en spelen ivm commerciële spelen

14. Geometrie

14.1. maken

14.1.1. toeval

14.1.2. makered

14.1.3. samenvattigen

14.1.4. ge-LUK-t

14.2. Natuurlijk

14.2.1. rethinking technology

14.2.2. synfonie van de natuur

14.2.3. collegedag natuur

14.3. chakras platonic solids

14.4. implosion tech

14.5. chimachine

14.5.1. i-ching

14.6. vortex

15. Universe

15.1. reticulans

15.2. pleiadian light

15.2.1. anunnaki

15.2.1.1. Anunnaki

15.2.2. galactic federation

15.2.3. extraterrestrials

15.2.4. het grotere plaatje

15.2.5. messages

15.2.5.1. crabwood revisited

15.2.5.2. finally received

15.2.6. not alone

15.3. unknown country

15.4. cintamani

15.5. simple explanation

15.6. galactic federation

16. what are the four yugas?

16.1. cosmic events

16.2. the great year and the 4 yugas

16.3. when will satya yuga start?

17. ge-LOVE-n

17.1. mentaliteit

17.2. cosmic heart

17.3. gayas living earth

17.4. power of thoughts

17.5. energie

17.6. & zo

18. photon belt

18.1. earthwalker