Ideale school Maurits

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ideale school Maurits by Mind Map: Ideale school Maurits

1. passendonderwijs

1.1. zorgplicht,samenwerkingsverband

2. structuur

2.1. Directeur-teamleider-leraren-Decan

3. inrichting

3.1. school kantine,uoder participatie,veilig klimaat,normen en waarden

4. ondersteunig van leerlingen

4.1. sociaal-emotionele begeleiding

5. ontplooier

5.1. zelfstandig werken,debatteren,aandacht,openleerweg

6. Onderwijs

6.1. Gymnasium

6.2. Havo

6.3. Vmbo

6.4. Praktijk

6.5. Activiteiten

6.6. Kwaliteit

6.7. Talen: Ned.-Eng.-Sp.-Duits-Fr.

6.8. Leerroute

6.8.1. Vwo

6.8.2. Dakplan

6.8.2.1. Vmbo basis/kader

6.8.2.2. Vmbo kader/theoretische leerweg

6.8.2.3. Vmbo theoretische leerweg/Havo

6.8.3. cultureel programma/sport

6.8.3.1. Dans-theater

6.8.3.2. Sportdagen-breedtesport-sportclub

6.8.3.3. Muziek-kunst