Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ТЕОРІЯ PR by Mind Map: ТЕОРІЯ PR

1. Змістовий модуль 1. СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПАБЛІК               РИЛЕЙШНЗ

1.1. Лекція 1. Загальна характеристика системи зв’язків із громадськістю

1.1.1. Семінар 1. Специфіка розвитку індустрії паблік рилейшнз

1.2. Лекція 2 Організація діяльності системи зв’язків з громадськістю

1.2.1. Семінар 2. Організаційні форми управління зв’язками із громадськістю

1.3. Лекція 3. Громадськість у процесі PR-діяльності

1.3.1. Семінар 3. Громадськість та громадська думка – основний об’єкт в PR-діяльності.

2. Змістовий модуль 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ         PR-ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Лекція 4. Комунікація як основа public relations

2.1.1. Семінар 4. Комунікативний простір як сфера PR-діяльності

2.2. Лекція 5. Управління системою public relations

2.2.1. Семінар 5. Іміджологія в структурі PR

2.3. Лекція 6. Технології управління інформацією, створення новин і робота зі ЗМІ

2.3.1. Семінар 6. Інформаційна продукція PR-служб

2.4. Лекція 7. PR-кампанія: підготовка, планування та проведення

2.4.1. Семінар 7. Моніторинг інформаційного поля як основа інформаційної політики організації

3. ЛІТЕРАТУРА

4. ГЛОСАРІЙ