Elektrický proud v látkách 2R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Elektrický proud v látkách 2R by Mind Map: Elektrický proud v látkách 2R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Polovodiče

3.1.1. Polovodičová dioda

3.1.2. Vlastnosti

3.2. Kapaliny

3.2.1. Vlastnosti

3.2.2. Galvanické články

3.2.3. Akumulátory

3.3. Plyny

3.3.1. Vlastnosti

3.3.2. Druhy výbojů

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy