Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Elektrický proud v látkách 2R by Mind Map: Elektrický proud v látkách 2R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Elektrický proud v látkách 2R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Polovodiče

Polovodičová dioda

Vlastnosti

Kapaliny

Vlastnosti

Galvanické články

Akumulátory

Plyny

Vlastnosti

Druhy výbojů

výstupy

RVP

  Rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností. Zapojí správně polovodičovou diodu.  

ŠVP

  Popíše podstatu vlastní a příměsové vodivosti polovodičů. Rozumí významu přechodu PN a jeho využití v elektrotechnice. Odlišuje disociaci a elektrolýzu. Vytvoří galvanický článek. Chápe rozdíly mezi suchým článkem a akumulátorem. Vysvětlí podmínky vodivosti plynů. Zná aplikaci výbojů v praxi.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy