Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Elektrický proud v látkách 2R by Mind Map: Elektrický proud v látkách 2R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Elektrický proud v látkách 2R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Polovodiče

Kapaliny

Plyny

výstupy

RVP

  Rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností. Zapojí správně polovodičovou diodu.  

ŠVP

  Popíše podstatu vlastní a příměsové vodivosti polovodičů. Rozumí významu přechodu PN a jeho využití v elektrotechnice. Odlišuje disociaci a elektrolýzu. Vytvoří galvanický článek. Chápe rozdíly mezi suchým článkem a akumulátorem. Vysvětlí podmínky vodivosti plynů. Zná aplikaci výbojů v praxi.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy