Jaderná fyzika 2R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jaderná fyzika 2R by Mind Map: Jaderná fyzika 2R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Jaderná síla

3.2. Vznik a složení jádra

3.3. Stabilita jádra a jaderné přeměny

3.4. Jaderné reakce a jaderná fůze

3.5. Jaderné štěpení a energetika

3.6. Radionuklidy

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy