Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Jaderná fyzika 2R by Mind Map: Jaderná fyzika 2R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Jaderná fyzika 2R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Jaderná síla

Vznik a složení jádra

Stabilita jádra a jaderné přeměny

Jaderné reakce a jaderná fůze

Jaderné štěpení a energetika

Radionuklidy

výstupy

RVP

  Využívá konkrétní poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh. Určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem. Zhodnotí výhody a nevýhody různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na ŽP.  

ŠVP

  Správně popíše složení jádra a dělení chemicky čistých látek. Zná význam čísla nukleonového A, neutronového N, protonového Z. Rozumí podmínkám stability jádra. Vyjmenuje typy radioaktivních přeměn. Srovná energie získané při spalování uhlí a jaderné reakci. Chápe podstatu jaderného štěpení a jaderné fůze. Zná princip činnosti jaderných elektráren. Analyzuje význam a nebezpečí radioaktivních materiálů, včetně měření a vlivu na organismus.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy