Mechanické kmitání a vlnění 2R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mechanické kmitání a vlnění 2R by Mind Map: Mechanické kmitání a vlnění 2R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Kmitání

3.2. Perioda a frekvence

3.3. Postupné vlnění

3.4. Stojaté vlnění

3.5. Vlnová délka

3.6. Zvuk

3.6.1. Hlasitost

3.6.2. Intenzita

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy