Програмування мікропроцесорних систем

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Програмування мікропроцесорних систем by Mind Map: Програмування мікропроцесорних систем

1. Арифметичні  основи мікропроцесорних  систем керування  та  кодування інформації. Ари-фметичні та логічні команди.

1.1. 1.1.Арифметичні основи мікропроцесорних систем керування та кодування інформації.

1.2. 1.2. Арифметичні та логічні команди.

2. Система команд МП. Структура команди та її розташування в пам’яті. Способи адресації. Команди пересилок.

2.1. 1.1. Система команд процесора

2.2. 1.2. Команди пересилки даних

2.3. 1.3. Арифметичні команди

2.4. 1.4. Логічні команди

2.5. 1.5.Команди переходів

3. В загальному випадку система команд процесора включає наступні чотири основні групи команд: команди пересилки даних; арифметичні команди; логічні команди; команди переходів.

4. Команди пересилки даних займають дуже важливе місце в системі команд будь-якого процесора. Вони виконують наступні найважливіші функції: завантаження (запис) вмісту у внутрішні регістри процесора; збереження в пам'яті вмісту внутрішніх регістрів процесора; копіювання вмісту з однієї області пам'яті в іншу; запис в пристрої вводу/виводу і читання з пристроїв вводу/виводу.

5. Арифметичні команди розглядають коди операндів як числові двійкові або двійково-десяткові коди. Ці команди можуть бути розділені на п'ять основних груп: команди операцій з фіксованою комою (додавання, віднімання, множення, ділення); команди операцій з плаваючою комою (додавання, віднімання, множення, ділення); команди очищення; команди інкремента і декремента; команда порівняння.

6. Логічні команди виконують над операндами логічні (побітові) операції, тобто вони розглядають коди операндів не як єдине число, а як набір окремих бітів. Цим вони відрізняються від арифметичних команд. Логічні команди виконують наступні основні операції: логічне І, логічне АБО, складання по модулю 2 (виключаюче АБО); логічні, арифметичні і циклічні зсуви; перевірка бітів і операндів; установка і очищення бітів (прапорів) регістра стану процесора (PSW).

7. Команди переходів без повернення діляться на дві групи: команди безумовних переходів; команди умовних переходів.