Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kathøjs impact cycle by Mind Map: Kathøjs impact cycle
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kathøjs impact cycle

Indsamling af evidens

1.1Evidensindsamling

1.2 Udsagn om evidensgrundlaget

1.3 Fokusområder

Fokusspørgsmål

I hvilket omfang er mine elevers evalueringskompetence synligt lærerende elever

Hvad tænker mine elever om læring og hvordan vi lærer

Hvilken effekt har jeg på alle mine elever

Trin 1. Hvad er mine elevers læringsbehov

Trin 2. Hvad er mine læringsbehov i relation til disse elevers læringsbehov.

Trin 3. Planlægning og gennemførelse

Trin 4. Udsagn om effekt

3.1-2-3

3.1 Identifikation af nødvendige ændringer

3.2 SMART +ER målsætning og opfølgning

3.3 Gennemførelse

Metoder til indsamling af evidens

Videodagbog

Plakater

Beskrivende skrivning

Skriftlige svar

Elevfokusgrupper

Elevinterviews

Walkthroughs

VL evidence-gathering plan