Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kinematika 3R by Mind Map: Kinematika 3R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Kinematika 3R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Základní pojmy

Skládání pohybů

Rovnoměrný přímočarý pohyb

Rovnoměrně zrychlený pohyb

Rovnoměrný pohyb po kružnici

výstupy

RVP

Žák užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených.

ŠVP

  Definuje a správně používá základní pojmy a veličiny kinematiky. Dokáže ze zadaných hodnot vypočítat základní veličiny (s, t, v, a) pro RPP a RZPP. Dokáže v jednoduchých případech sestrojit grafy závislosti rychlosti na čase a dráhy na čase. Definuje základní pojmy a veličiny rovnoměrného pohybu po kružnici, umí vypočítat T,f, ω, φ, v.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy