Kinematika 3R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kinematika 3R by Mind Map: Kinematika 3R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Základní pojmy

3.2. Skládání pohybů

3.3. Rovnoměrný přímočarý pohyb

3.3.1. Rychlost

3.3.2. Dráha a trajektorie

3.3.3. Grafy závislosti

3.4. Rovnoměrně zrychlený pohyb

3.4.1. Zrychlení

3.4.2. Rychlost

3.4.3. Dráha

3.4.4. Grafy závislosti

3.5. Rovnoměrný pohyb po kružnici

3.5.1. Dostředivé zrychlení

3.5.2. Polární souřadnice

3.5.2.1. Úhel

3.5.2.2. Poloměr

3.5.3. Soubor veličin

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy