Gravitační pole 3R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gravitační pole 3R by Mind Map: Gravitační pole 3R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Newtonův gravitační zákon

3.1.1. Gravitační síla

3.2. Zrychlení

3.2.1. Gravitační

3.2.2. Tíhové

3.3. Tíhová síla

3.4. Pohyby těles v tíhovém poli Země

3.4.1. Vrh svislý

3.4.2. Vrh vodorovný

3.4.3. Vrh šikmý

3.5. Pohyby těles v gravitačním poli Země

3.5.1. 1.kosmická rychlost

3.5.2. 2.kosmická rychlost

3.6. Pohyby těles v gravitačním poli Slunce

3.6.1. Modely

3.6.1.1. Geocentrický

3.6.1.2. Heliocentrický

3.6.2. Keplerovy zákony

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy