Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Gravitační pole 3R by Mind Map: Gravitační pole 3R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Gravitační pole 3R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Newtonův gravitační zákon

Zrychlení

Tíhová síla

Pohyby těles v tíhovém poli Země

Pohyby těles v gravitačním poli Země

Pohyby těles v gravitačním poli Slunce

výstupy

RVP

  Žák užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. Využívá Newtonovy pohybové zákony k předvídání pohybu těles. Využívá zákony zachování některých důležitých fyzikálních veličin při řešení problémů a úloh.  

ŠVP

  Používá NGZ při výpočtech gravitační síly. Zvládne vysvětlit rozdíl mezi gravitačním a tíhovým zrychlením (zná hodnoty). Vysvětlí rozdíl mezi tíhovou a gravitační silou, obě vypočítá. Dokáže charakterizovat jednotlivé pohyby těles v tíhovém poli Země, řeší úlohy na volný pád. Charakterizuje pohyby těles v gravitačním poli Země. Zvládne vyslovit a vysvětlit Kepllerovy zákony, vypočítat dobu oběhu a střední vzdálenost planety od Slunce.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy