Elektrický proud v látkách 4R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Elektrický proud v látkách 4R by Mind Map: Elektrický proud v látkách 4R

1. Učivo

1.1. Elektrický proud

1.1.1. Fyzikální jev

1.1.2. Fyzikální veličina

1.1.3. Měření ampermetrem

1.1.4. Elektrický obvod

1.2. Elektrický zdroj

1.2.1. Elektrické síly

1.2.2. Neelektrické síly

1.2.3. Voltmetr

1.3. Elektrický proud v kovech

1.3.1. Struktura kovů

1.3.2. Elektrický odpor

1.3.2.1. Fyzikální jev

1.3.2.2. Fyzikální veličina

1.3.3. Ohmův zákon pro část obvodu

1.3.4. Rezistory

1.3.4.1. Význam

1.3.4.2. Druhy

1.3.4.3. Závislost na parametrech

1.3.4.3.1. Měrný odpor

1.3.4.3.2. Teplotní součinitel el.odporu

1.3.4.4. Spojení rezistorů

1.3.4.4.1. Seriové

1.3.4.4.2. Paralelní

1.3.5. Ohmův zákon pro celý obvod

1.3.5.1. Napětí zdroje

1.3.5.1.1. Elektromotorické napětí EMN

1.3.5.1.2. Svorkové

1.3.5.1.3. Vnitřní odpor zdroje

1.3.5.2. Pojistky a jističe

1.3.5.3. Zkrat

1.3.6. Energie a elektrický proud

1.3.6.1. Práce el.p.

1.3.6.2. Joulovo teplo

1.3.6.3. Termoelektrický jev

1.3.6.4. Výkon el.p.

1.4. Elektrický proud v polovodičích

1.4.1. Struktura

1.4.1.1. Vlastní vodivost

1.4.1.1.1. Díra

1.4.1.1.2. Elektron

1.4.1.2. Nevlastní vodivost

1.4.1.2.1. Typ P

1.4.1.2.2. Typ N

1.4.2. Driftový proud

1.4.3. Polovodičová dioda

1.4.3.1. Výroba

1.4.3.2. Diodový jev

1.4.3.2.1. Propustný směr

1.4.3.2.2. Závěrný směr

1.4.3.3. VA charakteristika

1.4.4. Tranzistor

1.4.4.1. Zapojení

1.4.4.2. Složení

1.5. Elektrický proud v kapalinách

1.5.1. Disociace

1.5.1.1. Kationt

1.5.1.2. Aniont

1.5.2. Elektrolýza

1.5.2.1. Elektroda

1.5.3. Faradayovy zákony elektrolýzy

1.5.3.1. 1.FZ

1.5.3.2. 2.FZ

1.5.3.2.1. Elektrochemický ekvivalent

1.5.4. Galvanické články

1.5.5. Akumulátory

1.5.5.1. Kapacita akumulátoru

1.5.6. Polarizace elektrolytická

1.6. Elektrický proud v plynech

1.6.1. Struktura

1.6.1.1. Vodivost

1.6.1.1.1. Plazma

1.6.1.2. Nesamostatný výboj

1.6.1.3. Samostatný výboj

1.6.1.3.1. Ionizace nárazem

1.6.1.3.2. Zápalné napětí

1.6.2. Výboje v praxi

1.6.2.1. Doutnavý

1.6.2.1.1. Doutnavka

1.6.2.2. Obloukový

1.6.2.2.1. Svařování

1.6.2.3. Jiskrový

1.6.2.3.1. Blesk

1.6.3. Záření

1.6.3.1. Emise elektronů

1.6.3.2. Katodové záření

1.6.4. Obrazovka a RTG

2. Úlohy

3. Přesahy

3.1. M

3.2. Bi

3.3. Ch

3.4. Z

3.5. ostatní

4. Učební texty

4.1. Elektrický proud a zdroj, Elektrický proud v kovech

4.2. Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech

5. Úkoly

6. Odkazy

6.1. weby

6.2. videa

6.3. obrázky

7. výstupy

7.1. RVP

7.2. ŠVP