Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kinetická teorie látek 4R by Mind Map: Kinetická teorie látek 4R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Kinetická teorie látek 4R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Základní pojmy

Kinetická teorie látek

Modely struktur

Stav látek

Teplota

výstupy

RVP

Objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou.

ŠVP

  Vyjmenuje a objasní základní principy kinetické teorie látek. Popíše strukturu látek jednotlivých skupenství a uvede souvislost s vlastnostmi látek.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy