Kinetická teorie látek 4R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kinetická teorie látek 4R by Mind Map: Kinetická teorie látek 4R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Základní pojmy

3.2. Kinetická teorie látek

3.2.1. Neuspořádanost

3.2.2. Částicové složení

3.2.3. Interakce

3.3. Modely struktur

3.3.1. Interakce částic

3.3.2. s, l, g

3.4. Stav látek

3.4.1. Stavové veličiny

3.4.2. Reverzibilita

3.4.3. Irreverzibilita

3.5. Teplota

3.5.1. Stupnice

3.5.2. Teploměr

3.5.3. Termodynamická teplota a SI

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy