Visa Du Lịch MSB

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Visa Du Lịch MSB by Mind Map: Visa Du Lịch MSB

1. Taret Ads

1.1. Target lấy từ của huyền

1.1.1. Thường xuyên đi du lịch

1.1.2. Thường xuyên đi du lịch quốc tế

1.1.3. Thanh toán trên Facebook 30-90-…

1.1.4. Quản trị viên Facebook

1.1.5. Accountancy

1.1.6. Principal teacher

1.1.7. owner + founer + manager

1.1.8. Mua sắm + mua sắm online

1.1.9. người mua hàng đã tương tác

1.1.10. Executive officer (search )

1.1.11. Thuê thu nhập (search )

1.1.12. Du lịch ( sở thích -> hoạt động )

1.1.13. Thường xuyên đi du lịch

1.1.14. Thường xuyên đi du lịch quốc tế

1.2. Target chia tách từ target của Huyền

1.2.1. Du lịch

1.2.1.1. Search "Du lịch" and tick

1.2.1.2. Thường xuyên đi du lịch

1.2.1.3. Thường xuyên đi du lịch quốc tế

1.2.1.4. ...

1.2.2. Mua sắm

1.2.3. Thanh Toán

1.3. Target dự đoán

1.3.1. Sở Hữu Smart Phone

1.3.1.1. Iphone

1.3.1.2. Sam Sung

1.3.1.3. Mác

1.3.2. Ngoại Kiều

1.3.2.1. Nước A

1.3.2.2. Nước B

1.3.2.3. Nước C

1.3.3. QL Fanpage ( ngành du lịch + Ngành hàng ăn + ẩm thực ) + thanh toán facebook

1.3.4. Tiếp thị phân loại khách hàng ( những người thích hàng hóa tại ... )

1.3.5. Ngành nghề search :

1.3.5.1. owner

1.3.5.2. Founer

1.3.5.3. Manager

1.3.5.4. Accountancy

1.3.5.5. ...

1.3.6. Ẩm thực gia

1.3.6.1. Những người có nhà hàng ai cập

1.3.6.2. Những người có cửa hàng đồ ăn nhanh

1.3.6.3. Những người có cửa hàng ...

1.3.6.4. ...

1.3.7. Locaiton + Ngôn ngữ

1.3.7.1. Những người ở địa này thời gian gần đây

1.3.7.1.1. Địa điểm du lịch một

1.3.7.1.2. Địa điểm du lịch 2

1.3.7.2. Những người sử dụng tiếng việt

1.3.7.2.1. ở singapore

1.3.7.2.2. ở các địa điểm du lịch nước ngoài

2. Vị Trí Ads

2.1. Basic

2.2. News

2.3. Khả Dụng

3. Content Ads

3.1. Content 1

3.2. Content 2

3.3. Content 8

3.4. Content 1 - Mới

3.5. Content 2 - Mới

3.6. Content 3 - Mới

3.7. Content 4 - Mới

3.8. Content 5 - Mới

3.9. Content 6 - Mới

3.10. Content 7 - Mới

4. Data Ads

4.1. Data lần 1

4.1.1. Data lọc shinhan_6024

4.1.2. Tập data lọc từ tập shinhan1

4.1.3. VSDL_Congdankhudantricao

4.1.4. VSDL_Nhanviennganhang

4.1.5. Hoivienhangkhong

4.1.6. Batdongsanchungkhoan

4.1.7. Hoiquantamhanghieu

4.1.8. Thamgiagroupchiasekinhnghiemdulich

4.1.9. thamgiagroupmuavemaybaydatphongquocte

4.1.10. timkiemdattourdlnn

4.2. Data lần 2

4.2.1. Data thu nhập 12M ( 8K data )

4.2.1.1. Du lịch

4.2.1.2. Du lịch nước ngoài

4.2.1.3. Du lịch nghỉ dưỡng

4.2.1.4. Thường xuyên máy bay

4.2.2. Data Thu Nhập 7M (571 K )

4.2.2.1. Du lịch

4.2.2.2. Du lịch nước ngoài

4.2.2.3. Du lịch nghỉ dưỡng

4.2.2.4. Thường xuyên máy bay

5. Triển Khai Campaign Ads

5.1. Camp Ngày

5.1.1. Truyền tham số ngày ( để search ... )

5.2. Camp Target

5.2.1. Đơn

5.2.1.1. Truyền tham số cho target ( đẻ nhận biết )

5.2.1.1.1. Camp 1

5.2.1.1.2. Camp 2

5.2.1.1.3. Camp 3

5.2.2. Đa

5.2.2.1. Gộp những target khả dụng vào làm 1

5.2.2.1.1. Camp 1 + 2

5.2.2.1.2. Camp 2 + 3

5.2.2.1.3. Cam 1 + 3

5.2.2.1.4. Cam 1 + 2 + 3

5.3. Camp Data

5.3.1. Đơn

5.3.1.1. Truyền tham số cho target ( đẻ nhận biết )

5.3.2. Đa

5.3.2.1. Gộp những target khả dụng vào làm 1

5.4. Camp theo vị trí

5.4.1. Đơn

5.4.1.1. Truyền tham số cho target ( đẻ nhận biết )

5.4.2. Đa

5.4.2.1. Gộp những target khả dụng vào làm 1