Сучасна українська мова (з практикумом)

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сучасна українська мова (з практикумом) by Mind Map: Сучасна українська мова (з практикумом)

1. Модуль 6

1.1. Лекція 5

1.2. Презентація

1.3. Лекція 6

1.4. Презентація

1.5. Практичне заняття

1.6. Самостійна робота

1.7. Модульна контрольна робота

2. Модуль 1

2.1. Лекція№1

2.2. Презентація

2.3. Теоретичний матеріал

2.4. Самостійна робота

2.5. Практичне заняття

2.6. Модульний контроль

3. Модуль 2

3.1. Лекція №2

3.2. Презентація

3.3. Теоретичний матеріал

3.4. Практичне заняття

3.5. Самостійна робота

3.6. Модульна контрольна робота

4. Модуль 3

4.1. теоретичний матеріал для самостійного опрацювання

4.2. Презентація

4.3. Самостійна робота

4.4. Модульна контрольна робота

5. Модуль 4

5.1. Лекція №3

5.2. Презентація

5.3. Практичне заняття

5.4. Самостійна робота

5.5. Модульна контрольна робота

6. Модуль5

6.1. Лекція №4

6.2. Презентація

6.3. Теоретичний матеріал для самостійної роботи

6.4. Практичне заняття

6.5. Завдання для самостійної роботи

6.6. Модульна контрольна робота