Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Znaczenie Internetu w procesie dydaktycznym nauczycieli gimnazjów by Mind Map: Znaczenie Internetu w procesie dydaktycznym nauczycieli gimnazjów
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Znaczenie Internetu w procesie dydaktycznym nauczycieli gimnazjów

Temat pracy

ANKIETA: http://www.jordan.hejka.pl/_internet.php

Mapa

WSTĘP

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Rozdział 1, 1.1. Historia Internetu, 1.2. Podstawowe usługi internetowe, 1.3. Stan informatyzacji społeczeństwa polskiego, 1.4. Wymagania i standardy obowiązujące nauczycieli w zakresie TI, 1.5. Internet w procesie dydaktycznym

CZĘŚĆ EMPIRYCZNA

Rozdział 2, 2.1. Cel i przedmiot badań, 2.2. Problemy i hipotezy badawcze, 2.3. Zmienne i wskaźniki, 2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze, 2.5. Organizacja badań, 2.6. Charakterystyka grupy badawczej

Rozdział 3, 3.1. Wstępna analiza wyników badań, 3.2. Częstotliwość wykorzystywania zasobów Internetu w procesie dydaktycznym przez nauczycieli gimnazjów, 3.3. Cel wykorzystywania zasobów Internetu w procesie dydaktycznym przez nauczycieli gimnazjów, 3.4. Sposób postrzegania Internetu jako nowe medium przez nauczycieli gimnazjów, 3.5. Podejmowanie trudu kształcenia i samokształcenia w zakresie wykorzystania zasobów Internetu w swojej pracy zawodowej

Zakończenie i wnioski

Bibliografia

Spis tabel i wykresów

Zakończenie