Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA I INTERNETU DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE SCIEżEK EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ by Mind Map: WYKORZYSTANIE KOMPUTERA I INTERNETU DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE SCIEżEK EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA I INTERNETU DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE SCIEżEK EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Teoretyczne podstawy procesu kształcenia 1.1. Proces kształcenia 1.2. Aktywność twórcza w rozwoju ucznia 1.3. 

Rozdział 1

TEORETYCZNE PODSTAWY PROCESU KSZTAłCENIA. ANALIZA LITERATURY

1.1. Proces kształcenia

Rozdział 2

Organizacja i metody kształcenia

2.1. Pojecie i rodzaje metod kształcenia

Rozdział 3

Metodologiczne podstawy badań własnych

3.1. Przedmiot i cele badań

Rozdział4

Komputer i Internet w realizacji ścieżek edukacyjnych. Sprawozdanie z badań

4.1.Cele i częstotliwość wykorzystania komputera i Internetu w procesie kształcenia

Rozdział 5

Model wykorzystania zasobów internetowych w procesie kształcenia

5.1.Edukacja informatyczna w szkole, New node

Zakończenie i wnioski

Załączniki

Bibliografia