Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA I INTERNETU DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE SCIEżEK EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ by Mind Map: WYKORZYSTANIE KOMPUTERA I INTERNETU DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE SCIEżEK EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA I INTERNETU DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE SCIEżEK EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Teoretyczne podstawy procesu kształcenia 1.1. Proces kształcenia 1.2. Aktywność twórcza w rozwoju ucznia 1.3. 

Rozdział 1

TEORETYCZNE PODSTAWY PROCESU KSZTAłCENIA. ANALIZA LITERATURY

1.1. Proces kształcenia

Rozdział 2

Organizacja i metody kształcenia

2.1. Pojecie i rodzaje metod kształcenia

Rozdział 3

Metodologiczne podstawy badań własnych

3.1. Przedmiot i cele badań

Rozdział4

Komputer i Internet w realizacji ścieżek edukacyjnych. Sprawozdanie z badań

4.1.Cele i częstotliwość wykorzystania komputera i Internetu w procesie kształcenia

Rozdział 5

Model wykorzystania zasobów internetowych w procesie kształcenia

5.1.Edukacja informatyczna w szkole, New node

Zakończenie i wnioski

Załączniki

Bibliografia