Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Jäsennettävää / taltioitavaa tietoa synnyttävät työkalut; niiden käyttötarkoitukset ja tavat by Mind Map: Jäsennettävää
/ taltioitavaa
tietoa
synnyttävät
työkalut;
niiden
käyttötarkoitukset
ja tavat
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Jäsennettävää / taltioitavaa tietoa synnyttävät työkalut; niiden käyttötarkoitukset ja tavat

Mitä työkaluja käytetään / tarvitaan (minne tieto syntyy / tallentuu)

Portaali

Wiki

Sähköposti

Googlen työkalut

Skype

Missä toiminnoissa aineistoa syntyy / tarvitaan?

Tiedottaminen

Pysyvä tieto

Yhdessä rakennettava tieto

Yhteydenpito

Rakennekaavio, tehdään MS Visiolla

Tuotos = jäsennys

Kuvataan työkalujen ja toimintojen suhteet, mitä mihinkin käytetään ja miksi

Mitä / millaista tietoa syntyy?

Oppimateriaalia

Tiedotteita

Jatka tänne

New node