Jäsennettävää / taltioitavaa tietoa synnyttävät työkalut; niiden käyttötarkoitukset ja tavat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jäsennettävää / taltioitavaa tietoa synnyttävät työkalut; niiden käyttötarkoitukset ja tavat by Mind Map: Jäsennettävää / taltioitavaa tietoa synnyttävät työkalut; niiden käyttötarkoitukset ja tavat

1. Mitä työkaluja käytetään / tarvitaan (minne tieto syntyy / tallentuu)

1.1. Portaali

1.2. Wiki

1.3. Sähköposti

1.4. Googlen työkalut

1.5. Skype

2. Missä toiminnoissa aineistoa syntyy / tarvitaan?

2.1. Tiedottaminen

2.2. Pysyvä tieto

2.3. Yhdessä rakennettava tieto

2.4. Yhteydenpito

3. Rakennekaavio, tehdään MS Visiolla

3.1. Tuotos = jäsennys

3.2. Kuvataan työkalujen ja toimintojen suhteet, mitä mihinkin käytetään ja miksi

4. Mitä / millaista tietoa syntyy?

4.1. Oppimateriaalia

4.2. Tiedotteita

4.3. Jatka tänne

5. New node