Fyzika elektronového obalu 5R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fyzika elektronového obalu 5R by Mind Map: Fyzika elektronového obalu 5R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Podstata hmoty

3.2. Modely atomu

3.2.1. Thomsonův model

3.2.2. Rutherfordův model

3.2.3. Bohrův model

3.2.3.1. Planckovo kvantování

3.2.3.2. Fotoelektrický jev

3.2.3.3. Comptonův jev

3.2.3.4. Franckův - Hertzův pokus

3.2.4. De Broglie

3.2.4.1. Dualismus

3.2.4.2. Důkaz

3.2.5. Born

3.2.6. Schrodinger

3.3. Kvantová čísla

3.3.1. n,l,m,s

3.3.2. Konfigurace

3.4. Záření atomu

3.5. Emise

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy