Magnetické pole a střídavý proud 5R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Magnetické pole a střídavý proud 5R by Mind Map: Magnetické pole a střídavý proud 5R

1. Přesahy

1.1. M

1.2. Bi

1.3. Ch

1.4. Z

1.5. ostatní

2. Úkoly

3. Úlohy

4. Odkazy

4.1. weby

4.2. videa

4.3. obrázky

5. Učební texty

5.1. Stacionární mag.pole

5.2. Nestacionární mag.pole

5.3. Střídavý elektrický proud a energetika

6. Učivo

6.1. Stacionární magnetické pole

6.1.1. Historie

6.1.2. Magnet a střelka

6.1.3. Magnetické indukční čáry

6.1.3.1. Pravidlo pravé ruky

6.2. Parametry mag, pole

6.2.1. Mag. síla

6.2.1.1. Pravidlo levé ruky

6.2.2. Mag. indukce

6.2.3. Mag. pole mezi vodiči s proudem

6.2.3.1. Souhlasné

6.2.3.2. Nesouhlasné

6.3. Cívky

6.3.1. Závit

6.3.2. Solenoid

6.3.3. Toroid

6.4. Částice s nábojem v magnetickém poli

6.5. Magnetické vlastnosti látek

6.5.1. Podstata

6.5.2. Typy

6.5.3. Hystereze

6.6. Nestacionární mag.pole

6.6.1. Elektromagnetická indukce

6.6.2. Elmag. indukce

6.6.3. Faradayův a Lenzův zákon

6.7. Přechodný děj

6.8. Obvody střídavého proudu

6.8.1. S odporem

6.8.2. S cívkou

6.8.3. S kondenzátorem

6.8.4. RLC

6.8.5. Výkon

6.9. Energetika

6.9.1. Alternátor

6.9.2. Trojfázová soustava

6.9.2.1. Fázové napětí

6.9.2.2. Sdružené napětí

6.9.3. Elektromotor

6.9.4. Transformátor

6.9.5. Usměrnění

6.9.6. Zesílení

7. výstupy

7.1. RVP

7.2. ŠVP