Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Optická zobrazování 5R by Mind Map: Optická zobrazování 5R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Optická zobrazování 5R

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

ke stažení

Učivo

Základní pojmy

Zrcadla

Čočky

Oko

Optické přístroje

výstupy

RVP

Porovná šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. Využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy.

ŠVP

Definuje vlastnosti obrazu. Ukáže chod význačných paprsků. Sestaví zobrazovací rovnici včetně znaménkové konvence. Popíše vlastnosti obrazu včetně příčného zvětšení. Zkonstruuje obraz. Řeší úlohy pomocí zobrazovací rovnice. Určí ohniskovou vzdálenost dutého zrcadla. Používá vztahu pro příčné zvětšení. Ví, jak závisí optická mohutnost na indexu lomu a zakřivení čočky. Popíše oko jako optickou soustavu a zná vady oka. Zná podstatu optických přístrojů.