Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Optická zobrazování 5R by Mind Map: Optická zobrazování 5R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Optická zobrazování 5R

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

ke stažení

Učivo

Základní pojmy

Zobrazení

Předmět

Obraz, Zdánlivý, Skutečný

Zobrazovací soustava

Zrcadla

Rovinná, Fyzikální popis, Materiálový popis, Praxe

Kulová, Typy, Dutá, Vypuklá, Fyzikální popis, Materiálový popis, Znaménková konvence, Význačné paprsky a polohy, Zobrazovací rovnice, Optické zvětšení, Paraxiální prostor

Čočky

Typy, Spojky, Rozptylky

Fyzikální popis

Materiálový popis

Znaménková konvence

Optická mohutnost

Význačné paprsky a polohy

Zobrazovací rovnice

Optické zvětšení

Vady, Otvorová, Barevná

Oko

Tyčinky

Čípky

Akomodace

Blízký a vzdálený bod

Vady, Krátkozrakost, Dalekozrakost, Setrvačnost zrakového vjemu

Konvenční zraková vzdálenost

Optické přístroje

Parametry, Zorný úhel, Rozlišovací mez a schopnost, Úhlové zvětšení

Lupa

Mikroskop, Objektiv, Okulár

Dalekohled, Keplerův, Galileův, Zrcadlový

výstupy

RVP

Porovná šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. Využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy.

ŠVP

Definuje vlastnosti obrazu. Ukáže chod význačných paprsků. Sestaví zobrazovací rovnici včetně znaménkové konvence. Popíše vlastnosti obrazu včetně příčného zvětšení. Zkonstruuje obraz. Řeší úlohy pomocí zobrazovací rovnice. Určí ohniskovou vzdálenost dutého zrcadla. Používá vztahu pro příčné zvětšení. Ví, jak závisí optická mohutnost na indexu lomu a zakřivení čočky. Popíše oko jako optickou soustavu a zná vady oka. Zná podstatu optických přístrojů.