Optická zobrazování 5R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Optická zobrazování 5R by Mind Map: Optická zobrazování 5R

1. Přesahy

1.1. M

1.2. Bi

1.3. Ch

1.4. Z

1.5. ostatní

2. Úkoly

3. Úlohy

4. Odkazy

4.1. weby

4.2. videa

4.3. obrázky

5. Učební texty

5.1. ke stažení

6. Učivo

6.1. Základní pojmy

6.1.1. Zobrazení

6.1.2. Předmět

6.1.3. Obraz

6.1.3.1. Zdánlivý

6.1.3.2. Skutečný

6.1.4. Zobrazovací soustava

6.2. Zrcadla

6.2.1. Rovinná

6.2.1.1. Fyzikální popis

6.2.1.2. Materiálový popis

6.2.1.3. Praxe

6.2.2. Kulová

6.2.2.1. Typy

6.2.2.1.1. Dutá

6.2.2.1.2. Vypuklá

6.2.2.2. Fyzikální popis

6.2.2.3. Materiálový popis

6.2.2.4. Znaménková konvence

6.2.2.5. Význačné paprsky a polohy

6.2.2.6. Zobrazovací rovnice

6.2.2.7. Optické zvětšení

6.2.2.8. Paraxiální prostor

6.3. Čočky

6.3.1. Typy

6.3.1.1. Spojky

6.3.1.2. Rozptylky

6.3.2. Fyzikální popis

6.3.3. Materiálový popis

6.3.4. Znaménková konvence

6.3.5. Optická mohutnost

6.3.6. Význačné paprsky a polohy

6.3.7. Zobrazovací rovnice

6.3.8. Optické zvětšení

6.3.9. Vady

6.3.9.1. Otvorová

6.3.9.2. Barevná

6.4. Oko

6.4.1. Tyčinky

6.4.2. Čípky

6.4.3. Akomodace

6.4.4. Blízký a vzdálený bod

6.4.5. Vady

6.4.5.1. Krátkozrakost

6.4.5.2. Dalekozrakost

6.4.5.3. Setrvačnost zrakového vjemu

6.4.6. Konvenční zraková vzdálenost

6.5. Optické přístroje

6.5.1. Parametry

6.5.1.1. Zorný úhel

6.5.1.2. Rozlišovací mez a schopnost

6.5.1.3. Úhlové zvětšení

6.5.2. Lupa

6.5.3. Mikroskop

6.5.3.1. Objektiv

6.5.3.2. Okulár

6.5.4. Dalekohled

6.5.4.1. Keplerův

6.5.4.2. Galileův

6.5.4.3. Zrcadlový

7. výstupy

7.1. RVP

7.2. ŠVP