Практика PR у видавничій справі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Практика PR у видавничій справі by Mind Map: Практика PR у видавничій справі

1. Самостійна робота 3. Створення прес-пакету Завдання

2. Змістовий модуль 1. Особливості РR-заходів у видавничій справі

2.1. Лекція № 1. Організація і проведення РR-заходів у видавничій справі

2.2. Практичне заняття № 1. Загальна характеристика РR-заходів

2.3. Практичне заняття № 2. Висвітлення РR-заходів видавництва у ЗМІ Завдання

2.4. Практичне заняття № 3. Створення прес-пакету для висвітлення РR-заходів видавництва у ЗМІ Завдання

2.5. Практичне заняття № 4. Основні вимоги до організації та проведення прес-конференції

2.6. Практичне заняття № 5. Створення алгоритму підготовки і проведення брифінгу Завдання

2.7. Практичне заняття № 6. Підготовка і проведення презентації як PR-заходу Завдання

2.8. Самостійна робота 1. Відвідування спеціальної події з видавничої галузі Завдання

2.9. Самостійна робота 2. Висвітлення РR-заходів видавництва у ЗМІ Завдання

3. Змістовий модуль 2. Організація і проведення ПР-заходів видавництва