การค้นหาข้อมูลผ่านเสริซ เอนจินที่เหมาะสม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การค้นหาข้อมูลผ่านเสริซ เอนจินที่เหมาะสม by Mind Map: การค้นหาข้อมูลผ่านเสริซ เอนจินที่เหมาะสม

1. Google (www.google.com)

1.1. ส่วนแบ่งทางการตลาด

1.1.1. ComScore ออกมาเปิดเผยว่าตัวเลขส่วนแบ่งของตลาดการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตของ Googleยักษ์ใหญ่ที่เป็นที่นิยมมาอย่างต่อเนื่องยังคงรักษาความเป็นที่นิยมของตัวเองไว้ได้อีกหนึ่งปี โดยล่าสุด Google มีส่วนแบ่งอยู่ที่ 66.6% ซึ่งขึ้นมาเล็กน้อยจากที่ 66.2% ในขณะที่คู่แข่งอย่าง Bing จาก Microsoft มีสัดส่วนอยู่ที่ 12% และ Yahoo! ลดลงมาอยู่ที่ 16% ซึ่งเมื่อรวมยอดของ Bing และ Yahoo! เข้าด้วยกันแล้วก็ยังได้เพียง 28% หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ Google

1.2. คุณสมบัติพิเศษ

1.2.1. พยากรณ์  อากาศ

1.2.2. ตรวจสอบเวลาทั่วโลก

1.2.3. แปลงค่าหน่วยหรืออัตราต่างๆ

1.2.4. เป็นเครื่องคิดเลข

1.2.5. ตรวจสอบ ตามรางภาพยนต์ในแต่ละสถาณที่

1.3. ข้อดี

1.3.1. ประหยัดเวลา

1.3.2. ได้ข้อมูลครบถ้วน

1.3.3. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

1.3.4. ข้อมูลสารสนเทศที่สืบค้นได้มีความทันสมัยมาก เนื่องจากผู้สร้างข้อมูลสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ง่ายและทำได้ตลอดเวลา

1.3.5. สะดวกมาก ไม่มีข้อจำกัดในแง่ของเวลาและสถานที่ สามารถสืบค้นเวลาใดก็ได้ที่ใดก็ได้

1.3.6. จัดเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

1.3.7. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Life Long Learning)

1.4. ข้อเสีย

1.4.1. ข้อมูลที่ได้มาจะต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ได้มาว่ามีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน

1.4.2. ข้อมูลที่มีความหลากหลาย ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีทักษะการสืบค้นอาจเกิดปัญหาเนืองจาก ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ไม่ตรงตามความต้องการเป็นจำนวนมากทำให้เสียเวลา

1.4.3. ข้อมูลถูกปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ทาให้การอ้างอิงเอกสารทำได้ลำบาก

1.5. ระบบของโปรแกรม

1.5.1. กูเกิลเก็บข้อมูลเว็บโดยใช้โปรแกรมทำการท่องไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เรียกว่าสไปเดอร์ (spider, web crawler, robot) รวมถึงใช้อัลกอรึทึมเฉพาะ ที่คิดค้นโดยผู้ริเริ่มก่อตั้ง ในการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละหน้าเว็บเพจ

1.5.1.1. ระบบจัดอันดับความเกี่ยวข้องของเว็บเพจแต่ละหน้าของกูเกิลเรียกว่า เพจแรงก์ (PageRank) ได้จดสิทธิบัตรใน พ.ศ. 2544

2. Snapdo  (search.snapdo.com)

2.1. เกี่ยวกับ Snapdo

2.1.1. Snap.do การทำงานได้ดีใน 3 เว็บเบราเซอร์ที่สำคัญ - Google Chrome, Mozilla Firefox และ Internet Explorer

2.2. ข้อดี

2.2.1. สามารถเก็บข้อมูลหน้าเว็บเป็นไฟล์ PDF ได้เลย

2.2.2. อัพโหลดรูปภาพลง Facebook ได้ง่ายๆ เพียงคลิกเดียว

2.3. ข้อเสีย

2.3.1. ไม่เป็นที่นิยมของผู้ใช้

2.3.2. ข้อมูลที่ค้นหามีน้อย ไม่มีการจัดข้อมูลแบบ Google

2.3.3. ตัวเสริซเอนจิน มักจะติดมากับโปแกรมฟรีทำให้ผู้ใช้งานคิดว่าเป็นไวรัส

2.4. คุณสมบัติพิเศษ

2.4.1. สามารถรับฟังวิทยุในท้องถิ่นได้

2.4.2. สามารถปรับแต่งหน้าไซค์ได้

3. AVG isearch.avg.com

3.1. เกี่ยวกับ AVG

3.1.1. AVG ค้นหาปลอดภัยมีการแจ้งเตือนคุณก่อนที่คุณเข้าชมหน้าเว็บที่เป็นอันตราย ที่จะทำให้เครือข่ายของคุณว่าข้อมูลส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์ได้รับความคุ้มครอง นอกจาก AVG นำการควบคุมความเป็นส่วนตัวของคุณกลับมาให้คุณ

3.2. ข้อดี

3.2.1. มีความปลอดภัยในการค้นหา

3.2.2. ป้องกันการติดไวรัสจากอินเตอร์เน็ต

3.2.3. มีความปลอยภัยในการใช้สูง

3.2.4. สามารถควบคุมความเป็นส่วนตัวได้ด้วยตนเอง

3.3. ข้อเสีย

3.3.1. การค้นหาข้อมูลล้าช้า

3.3.2. หน้าเว็บที่ไม่มีใบรับรองบางเว็บจะถูกจัดเป็นหน้าเว็บที่มีอันตรายทันที

3.3.3. การใช้งานยังไม่เป็นที่นิยม

3.3.4. ติดมากับโปรแกรมสแกนไวรัส AVG ทำให้เป็นที่ไม่พอใจสำหรับผู้ใช้งานบางท่าน

3.4. ความคิดเห็นหลังจากทดลองใช้

3.4.1. การค้นหาข้อมูลโดยทาง AVG search ทำได้ใกล้เคียงกับ Google search แต่ AVG ยังมีความล้าช้าในการหาข้อมูล และคำที่ใช้ในการค้นหาไม่มีการบันทีคำนั้นๆได้แบบ Google search

4. Ask th.ask.com

4.1. คุณสมบัติ

4.1.1. มีความสามารถในการค้นหาคำในลักษณะคำถามคำตอบได้ ASK

4.1.2. ความสามารถคัดกรองประเภทของการค้นหาได้ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาแผนที่ รูปภาพ ดิกชันนารี พยากรณ์อากาศ หรือไฟล์เอกสารต่างๆ

4.1.3. เหมาะสำหรับการค้นหาข้อมูลแบบจำเพาะเจาะจง ซึ่งจะทำการ Download Page แรกจาก Web Site ต่างๆ อัตโนมัติตลอดเวลา

4.1.4. นำหลักการของ Natural Language Processing (NLP) มาใช้ เพื่อให้ค้นหาได้โดยเป็นลักษณะคำถามคำตอบ

4.2. เทคโนโลยีที่ใช้ใน ASK

4.2.1. ASK ใช้ Algorithm Teoma (เทโอมา) เพื่อดูการ Click ที่มีค่า Popularity สูง ซึ่งเทคนิคการดูค่า Popularity นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ ASK แต่เพียงผู้เดียว

4.2.2. หลังจากยกเลิก Teoma แล้ว จึงได้นำ Algorithm ExpertRank มาใช้โดยดูจากความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงของคำที่ต้องการค้นหา

4.3. ความแตกต่างระหว่าง ASK กับ Google

4.3.1. Algorithm ที่ใช้ใน ASK ไม่เหมือนกับ Algorithm PageRank ของ Google

4.3.2. Google ไม่ได้นำเทคนิค Natural Language Processing มาใช้ในการค้นหา จึงทำให้เสียเปรียบ ASK

4.3.3. Ask สามารถแสดงหน้า Web Page ที่ทำการค้นหาได้ก่อน โดยไม่ต้องคลิก Link เข้าไป

4.3.4. ผู้ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นผิด ASK จะทำการหาคำใกล้เคียงที่มีค่า Popularity มากที่สุดมาแสดง แต่ถ้าเป็น Google เมื่อใส่คำผิด จะไม่แสดงผลลัพธ์ใดๆ จากการค้นหา เนื่องจากหาคำเหล่านั้นไม่เจอ จึงเป็นข้อเสียของ Google

4.4. ข้อดี/ข้อจำกัด

4.4.1. เข้ามาหาคำตอบที่ Ask ได้โดยไม่ต้องกลัวผิดหวัง

4.4.2. ไม่ได้เน้นค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดนั้นๆ

4.4.3. เน้นไปที่การตอบคำถามในเรื่องที่เราสงสัย

4.4.4. มีชุมชนออนไลน์ที่มีการพูดคุยถามตอบในเรื่องนั้นๆ เราจึงเข้าไปหาข้อมูลหรือเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เราสนใจได้ด้วย