Електронні видання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Електронні видання by Mind Map: Електронні видання

1. Змістовний модуль І. Електронні видання: вступ до курсу

1.1. Історія виникнення електронних видань та їх місце у сучасній медіа-індустрії

1.2. Поняття та основні характеристики та формати електронних видань

1.3. Типологічна характеристика електронних видань

1.4. Сфера застосування електронних видань. Сучасний стан, тенденції, проблеми та перспективи електронного книговидання в Україні та за кордоном. Українські видавництва електронних видань (приклади)

1.5. Модульний контроль

2. Змістовний модуль ІІ. Проектування електронних видань

2.1. Компоненти, жанрова палітра та принципи створення електронного видання

2.2. Функціонал та склад електронних видань

2.3. Підходи, моделі й етапи проектування електронних видань

2.4. Модульний контроль

3. Змістовний модуль ІІІ. Технологічні етапи підготовки електронних видань

3.1. Технології для створення електронних видань

3.2. Робота над проектом електронного видання

3.3. Модульний контроль

4. Змістовний модуль ІV. Joomla як програмна платформа для електронних публікацій

4.1. Характеристики та інструментарій системи Joomla

4.2. Редагування матеріалів, опублікованих у системі Joomla

4.3. Практика використання системи Joomla

4.4. Презентація студентських проектів електронних видань, підготовлених у системі Joomla

4.5. Рецензування студентських проектів електронних видань

4.6. Модульний контроль

5. Іспит