Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ESTRUCTURES by Mind Map: ESTRUCTURES

1. ELEMENTS ESTRUCTURALS

1.1. BIGUES

1.2. TIRANTS

1.3. ARCS

1.3.1. MIG PUNT

1.3.1.1. ROMANS

1.3.2. CATENARI

1.3.2.1. GAUDÍ

1.3.3. GÒTIC

1.3.3.1. ESTIL GÒTIC

1.4. COLUMNES

1.5. FONAMENTS

2. TIPUS

2.1. MASSIVES

2.2. LAMINARS

2.3. DE VOLTA

2.4. D'ARMADURA

2.4.1. TRIANGULADES

2.4.2. ENTRAMADES

2.4.3. PENJANTS

3. FORCES

3.1. TRACCIÓ

3.2. COMRESSIÓ

3.3. FLEXIÓ

3.4. TORSIÓ

3.5. CISELLAMENT

4. HAN DE SER

4.1. RESISTENTS

4.2. ESTABLESS

4.3. RÍGIDES

5. FUNCIONS

5.1. SUPORTAR PESOS

5.2. RESISTIR FORÇES

5.3. SERVIR DE PROTECCIÓ

5.4. MANTENIR LA FORMA