Soldadura Elèctrica

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Soldadura Elèctrica by Mind Map: Soldadura Elèctrica

1. Energia

1.1. Prové d'un arc elèctric, però la soldadura pot ser aconseguida mitjatçant raigs laser, raigs d'electrons, procesos de fricció o ultrasó

2. Arc elèctric

2.1. Temperatura

2.1.1. L'arc permet arribar a temperatures superiors als 5500ºC (10000F)

2.2. Radiació

2.2.1. L'arc elèctric genera radiacions en els espectres de llum visible, infraroja i ulatraviolada

3. Corrent

3.1. Intensitat

3.1.1. Aquest paràmetre determina la quantitat d'energia disponible per la fusió del metall base i el material d'aportació

3.2. Tipus

3.2.1. Alterna

3.2.1.1. Permet utilitzar grans magnituds de corrent. Malgrat això, l'arc s'extingeixi s'encen al doble de la freqüència de la red elèctrica, ho fa inestable

3.2.2. Continua

3.2.2.1. Genera arcs elèctrics estables. Permet obtindre unions de gran qualitat.

4. Fonts d'energia (màquines elèctriques)

4.1. Transformadors

4.2. Transformadors-rectificadors

4.3. Generadors

5. Equip

5.1. Màquina de soldadura (AC/DC)

5.2. Pinça de terra

5.3. Electròde

5.4. Pinça

5.5. Cables