Læringsstiler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Læringsstiler by Mind Map: Læringsstiler

1. Auditiv

1.1. Lære ved å lytte

1.1.1. Lyd

1.1.2. Video

1.1.3. Høytlesning

1.1.4. Samtaler

1.1.5. Diskusjoner

1.2. Kjennetegn på elev

1.2.1. Forhandler om alt

1.2.2. Prater og prater

1.2.3. Sosial som få

1.2.4. Diskuterer alt

1.2.5. Velges ofte til elevrådsrepresentant

1.2.6. Lykkes bra i skolen

2. Visuell

2.1. Lære ved å se

2.1.1. Bilde

2.1.2. Tekst

2.1.3. Video

2.1.4. Animasjon

2.2. Kjennetegn hos eleven

2.2.1. Sitter og venter

2.2.2. Rekker opp hånda

2.2.3. Spør etter ny oppgave

2.2.4. Klarer seg bra

2.2.5. Lærerens drøm?

3. Kinestetisek

3.1. Lære gjennom bevegelse

3.1.1. Hvordan lære?

3.1.1.1. Bruke sansene

3.1.1.1.1. Lyd

3.1.1.1.2. Smak

3.1.1.1.3. Lukt

3.1.1.1.4. Synet

3.1.1.1.5. Berøring

3.1.1.2. Utflukter

3.1.1.3. Praktiske oppgaver

3.2. Kjennetegn på elev

3.2.1. Lærer med kroppen

3.2.2. Liker drama

3.2.3. Liker opplevelser

3.2.4. "Hva skjer'a?"

3.2.5. Kan ikke sitte stille

3.2.6. Når han først har lært noe - da sitter det!

3.2.7. Minne i musklene

3.2.8. Mye følelser (på en gang)

4. Taktil

4.1. Lære gjennom berøring

4.1.1. Klippe

4.1.2. Lime

4.1.3. Bygge

4.1.4. Tegne

4.2. Kjennetegn hos eleven

4.2.1. Fingrer og fikler med alt han finner

4.2.2. Skribler mens han hører på deg

4.2.3. Trives med data og mobiltelefon

4.2.4. Trives med alle gjørende fag

4.2.5. Alle sier: Sitt stille!

5. Kilder: http://www.dysleksiforbundet.no/ https://stavdal.me/2007/07/laringsstiler-hva-er-na-det/