Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

lezen by Mind Map: lezen
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

lezen

Zo vind je het onderwerp

bij het zoeken moet je letten op

de titel

de lead

de tussenkopjes

de illustraties

de woorden

vet gedrukt

Kleuren

Cursief

Zoekend Lezen

Zo vind je de hoofdgedachte

Kijk in de eerste of laatste alinea

Staat de hoofdgedachte niet letterlijk in de tekst ? Formuleer zelf een zin !

Geef antwoord op de vraag : Wat is het belangrijkste wat in de tekst over het onderwerp word gezegd ?

Is meestal een korte zin

Hoofd & Bijzaken

Hoofdzaken

Bijzaken

Tekstdoel en Tekstsoorten

Tekstdoel

Tekstsoorten

tekst

inleiding

middenstuk

slot

de opbouw van alinea´s

zoek de kernzin

tekstverbanden

signaalwoorden

chronologisch

opsommend

vergelijkend

tegenstellend

voorwaardelijk

concluderend

oorzakelijk

redengevend

samenvatting

alleen de belangrijkste woorden

onderstreep de kernzinnen

hoofd en bijzaken

AceReading