Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

& by Mind Map: &
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

&

Meeting Minds.Meeting Minds is een klankbord waar gelijkgestemden elkaar ont-moeten. In dit klankbord klinkt geluid van hen die rationele logica kunnen afstemmen op intuïtieve en andersom. Wij worden geboren als beelddenker want wij dromen in beelden. Onze scholing is helaas in de ban van de lijn geraakt, zodat de ratio domineert terwijl zij dienstbaar zou moeten zijn: “The intuïtieve mind is a sacred gift and the rationaliteit mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.”~Albert Einstein~Tijdens de Renaissance ontstaat Centraal Perspectief met Objectiviteit als verlengstuk van ons oog, als model voor onze Werkelijkheid. En we zien dat niet meer als gevolg van een collectieve hypnose, die we Verlichting hebben genaamd.Opmerkelijk genoeg wordt niet zo lang geleden, bij Quantumfysica ontdekt dat Objectiviteit niet meer bestaat: de Waarnemer bepaalt als begingebruiker zijn werkelijkheid. Wij leven in het quantumveld en we kunnen met z’n allen nog wat moois maken van alle ellende. En gelukkig zijn de goden met ons: sinds 2012 is Aquarius actief. En als water werkt, dan doet zij dat in golven, spiralen en meanders: vortex!Sinds kunstmatige intelligentie onze rationele logica gaat verheerlijken als automatisering van onze hersenen is het meer dan ooit tijd creativiteit te ontwikkelen met kunstzinnige intelligentie: heel de mens.Of blijft u liever in de Ban van de Lijn?

The Master and his Emissary

bicameral mind

marielle duijndam

Ik begeleid Oude Zielen in de Nieuwe Tijd van Levensdroom naar Droomleven via de Wet van Aantrekking en Moeiteloos Creëren. uit: http://www.marielleduijndam.com/

+

manifesteren

mindmap rondom manifesteren. we doen dat allemaal nogal onbewust.

vortex

getal zonder naam

Een getal zonder naam, bestaat dat wel?Iris van der GraafFilosoof en kunstenaar. Iris van der Graaf ontdekte dat kinderen filosofischer zijn dan we denken. En daar kunnen we veel van leren. Karel Berkhout, 17 juli 2017 Iris van der Graaf (1989) studeerde filosofie in Amsterdam, Utrecht en Parijs en beeldende kunst in Den Haag. Ze illustreerde Het wiskundehondje. Haar nieuwe boek Is nergens ergens: Verhalen over filosofen en hun ideeën is uitgegeven door uitgeverij Nieuwezijds (135 blz. €17,95) De kennisleer van de Griekse filosoof Plato is even elegant als ongrijpbaar. Plato beschouwde alle verschijningen in onze wereld als eenonvolmaakte afspiegeling van ideale oervormen elders: de ‘ideeën’. Maarwat moet je je eigenlijk voorstellen bij een ‘idee’?Nou, denk maar aan een bakvorm, schrijft Iris van der Graaf in haar net verschenen boek Is nergens ergens?„In die bakvorm kun je chocoladecake maken, roombotercake, citroencake,maar de bakvorm blijft altijd hetzelfde.” Daardoor lijken al die cakes op elkaar, ook al zijn er kleine, onderlinge verschillen. „Plato dacht dat alles in onze wereld zo’n bakvorm heeft”, van ezels en bomen tot waarheid en schoonheid. Die bakvormen zitten in een ideale ‘vormenwereld’, de baksels zie je om je heen.„Over de bakvorm heb ik lang nagedacht”, vertelt Iris van der Graaf (27) met een licht verlegen lach. Ze is afgestudeerd in de filosofie en sinds kort ook in de beeldende kunst. „Plato’s term ‘eidos’ wordt wel vertaald als ‘idee’, maar betekent ‘vorm’. Doordat kinderen vaak bakken – cupcakes en cakes – kwam ik op het beeld van de bakvorm.” Uit: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/17/een-getal-zonder-naam-bestaat-dat-wel-12115647-a1566880

iris van der graaf

vortex

Left in the Dark

Left in the dark : the biological origins of the fall from grace :an investigation into the evolution of the human brain : a journey to the edge of the human mind byGraham Gynn(Goodreads Author), Tony Wright This is a totally new way of looking at the evolution of the human brain. It is so totally fresh, unexpected and hitherto un-thought-of that it will probably take a long time before evolutionary anthropologists and psychologists begin to take it on board; but it will make an impact, of that there is no doubt. It will be, it must be, taken very seriously in any discussion o...more

Return to the Brain of Eden

natuur

eenoog

gezond

joke hermsen

“Tegenwoordig hebben we het allemaal zo druk. Wie steeds van het een naar het ander rent en geen tijd neemt voor aandacht en concentratie, dreigt zichzelf te verliezen.” Joke Hermsen (1961) staat als romanschrijver en filosoof bekend om haar bezinning op het vraagstuk van de tijd. Met een beroep op de Griekse mythologie, Nietzsche, Bergson, Benjamin, Heidegger en Arendt vraagt ze aandacht voor een andere ervaring van tijd. Ze maakt een onderscheidt tussen kloktijd en innerlijke tijd. Kloktijd is de geobjectiveerde meetbare tijd, zoals we die van ons horloge kennen. Innerlijke tijd is het moment waarop we in diepe concentratie tot een nieuw inzicht komen. De ervaring van de innerlijke tijd laat zich volgens Hermsen begrijpen als enthousiasme, concentratie en bezinning. In 2014 verscheen haar essaybundel Kairos. Een nieuwe bevlogenheid waarin zij het verschil tussen kloktijd en innerlijke tijd terugvindt bij de oude Grieken. Behalve Chronos, de lineaire meetbare tijd, kenden zij Kairos, de god van het geschikte moment. Volgens Hermsen is het probleem dat er tegenwoordig geen voeling meer ismet de innerlijke tijd. Kenmerkend aan de huidige omgang met tijd is dat alles efficiënt moet. We leven in een 24-uurseconomie waarin tijd gelijk is aan geld: Tijd is schaarste, want vertraging is verlies.Uit: https://www.filosofie.nl/joke-hermsen.html Zie ook: Loose Your Mind and Come to Your Senses

kairos visie

Wie weet nog dat tijd twee gezichten heeft? We kennen Chronos als de lineaire, meetbare tijd,maar we zijn Kairos als de 'god van het geschikte ogenblik en de juiste maat' vergeten.Toch geldt Kairos sinds de klassieke oudheid als de belangrijkste tijdservaring. Volgens Erasmus was hij 'de kracht die alles kan veranderen'(Adagia 1508), mits het principe van Festina Lente - spoedt u langzaam - in acht werdgenomen. Kairos scherpt de aandacht en opent een interval op de klokketijd, waarbinnen de mens tot nieuwe inzichten kan komen.

aquarian

nu

nu is een mindmap rondom tijd

tao

psipower

waag

drunvalo

marja de vries

Transformatie van leren en onderwijs In deze tijd van ingrijpende veranderingen zet Marja de Vries zich sinds 2003 in voor vernieuwingen op het terrein van leren en onderwijs. Hierbij streeft ze naar vormen van leren en onderwijs, die beter passen bij de hedendaagse kinderen, beter aansluiten bij de behoeften van deze tijd en die kinderen de kans geven om hun volledig potentieel te ontwikkelen.Uit: http://www.marjadevries.nl/index-ned.php

geometrie

CrysthalBewustzijn

universele wetten

devineheartcreations

We inspire children to find new answers to life's questions by spreading exciting new science combined with ancient spiritual knowledge.Today's knowledge for today's children makes new science available for children. Every day exciting new insights are found. Quantum mechanics shows us that the spectator of an experiment actually determines the outcome. Mr. Emoto proves that water reacts upon words. Atoms follow the same laws as solar systems. These and other findings give a completely different view of reality and our connection with it. We make this fascinating knowledge available for children from 9 years up. This gives them more grip in their lives and makes them understand how everything is connected. We develop practical school materials packed with exciting experiments and an animation movie about geometry. All our materials show the connectedness of mathematics, physics and biology and make it fun and meaningful at the same time. Giving today's knowledge to today's children makes them grow up to be creative, responsible and well equipped adults for our demanding world. K. Thomas h/o Divine Heart Publishing 
De Meern 
The Netherlands Uit: Devine Heart

karin thomas

Divine Heart laat je zien en ervaren dat de sleutel naar eenheid in je hart ligt. Stel je eens voor dat alles wat je kent en ziet van de wereld in en om je heen, opgebouwd is uit slechts een paar bouwstenen, kun je je daar een voorstelling van maken? En als je ontdekt hoe het leven met deze stenen gevormd is, zal het je dan ook meer inzicht geven in jezelf? Is het vervolgens ook mogelijk met je verworven inzichten jouw blauwdruk te beïnvloeden? Laat je verrassen en inspireren door de magie van de Levensbloem, de blauwdruk van al het leven! Uit: Devine Heart

geometrie

Stel je eens voor dat alles wat je kent en ziet van de wereld in en om je heen, opgebouwd is uit slechts een paar bouwstenen, kun je je daar een voorstelling van maken?

bewust

Zijn Verhaal gaat over twee werelden en de noodzaak die (weer) bij elkaar te brengen. Het is een illusie te denken dat onze wereld de enige echte is en dat er verder niets bestaat.Wie leven tegelijkertijd(!) in een wereld waarvan we helaas het bestaan zijn vergeten.Zoals Einstein opmerkt is de wereld die wij kennen die van the Rational Mind.The Intuitive Mind is die wereld die we zijn vergeten en die wel onbewust aanwezig is.Net zoals Yin en Yang elkaar nodig hebben en zo een eenheid vormen, zo bestaatThe Intuitive Mind naast The Rational Mind.

slides spelen met talent

overzicht mindset

Mindset - een overzichtsartikel over mindset.Mindset, de weg naar een succesvol leven. Carol Dweck heeft tientallen jaren onderzoek gedaan naar prestatie en succes. Niet alleen onze talenten en vaardigheden zorgen voor succes, het hangt ook af van onze mindset, onze denkstijl. Carol Dweck ontdekte de kracht van mindset. In dit artikel over mindset krijg je antwoord op de vraag hoe word je door mindset succesvoller en hoe stimuleer je een growth mindset?Waarom is het geven van complimenten soms desastreus? Hoe komt het dat als je makkelijk kunt leren later vaak vast loopt? Waarom saboteer je soms jouw eigen succes?Uit: http://jannekestielstra.nl/mindset/

janneke stielstra

mindset

mindset is een mindmap rondom mindset

Geest uit de Fles

Hoe de moderne mens werd wie hij is.In De geest uit de fles, hoe de moderne mens werd wie hij isneemt filosoof en essayist Ger Groot ons mee langs de grillige paden van de moderne filosofie. Zijn “boek is een geschiedenis van de moderne filosofie en een zinnenprikkelende beschouwing ineen. Ger Groot laat zien en horen hoe wij, zelfbewuste én onzekere mensen aan het begin van de eenentwintigste eeuw, zijn geworden wie we zijn. Sinds Descartes heeft de radicale twijfel zijn intrede gedaan en is ‘de geest uit de fles’. De filosofie van de afgelopen vier eeuwen laat zich beschrijven als één lange worsteling met de erfenis van de religie. Niet alleen de filosofie, maar de hele cultuur is van die worsteling doordrongen.” De geest uit de fles is geen gewoon filosofie boek. Het boek is rijkelijk geïllustreerd en op de website www.degeestuitdefles.comverzamelde Ger Groot geluid- en beeldfragmenten om zijn betoog te staven.

Geest uit de Fles

yoga en de dood van god

Souls of Distortion

Science and SpiritualityIn this special time of human history science and spirituality are converging into a grand new vision.In the past decades quantum science has demonstrated unequivocally that our physical reality can not be separated from our conscious awareness of it. In addition quantum science discovered an all pervasive energy field that permeates the entire universe, the zero point field.From this energy field sub atomic particles jump in and out of existence all the time. The material world does not seem to be as solid as we thought it was.The zero point field is science's equivalent of Eastern spirituality's Akashic field, the omnipresent all penetrating ether field from which both the material and immaterial world comes into existence.

wereldbeeld

wereldbeeld beschrijft het ontstaan van onze collectieve hypnose = de rechte lijn

schauberger

Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Kortstondig wordt hij wereldberoemd. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hitler wil deze nieuwe energiebron gebruiken voor de opbouw van zijn Derde Rijk.

Loose your Mind

Back in the 1960's, a famous psychologist named Fritz Perls used to say, "Lose your mind and come to your senses." It is only in recent years that I understand the profound wisdom inherent in that message. I now know the most important step we can take in our spiritual evolution is to stop identifying with our minds, so we may align with our Spiritual Essence. When we "lose our minds" we do, indeed, come to our senses. The present moment of our lives becomes infinitely richer and more satisfying. We are able to access deep peace and inner stillness, even amidst chaos and confusion. We feel more connected to our inner guidance, as we inhabit a clear space within us, uncluttered by thought, in which abundant insight and creative inspiration are easily received. Uit: https://trans4mind.com/counterpoint/index-happiness-wellbeing/delunas5.shtml

loose the mind

sri yantra

operation education

Heb je je ooit afgevraagd of de beslissingen die je neemtworden gedreven door wat je weet of voelt wat goed is? Of zijn deze beslissingen simpelweg gedreven door je gewoonten, door wat je gewend bent?Ieder van ons neemt beslissingen als het om onderwijs gaat. Als ouder beslis je welke school je kiest voor je kind en hoe je je kinderen tijdens hun schooljaren ondersteunt en stimuleert. Als jongere beslis je zelf welke school of universiteit je kiest. Als leraar beslis je over de manier waarop je de lessen inricht. Als directeur van de school beslis je over de manier waarop de school wordt vormgegeven en waarop het team wordt ondersteund. Als politicus beslis je over de wijze waarophet geld wordt besteed.Maar waarop baseer je die beslissingen? Wat drijft jouw besluitvorming. Uit: Operation Education.

claire boonstra

Five remarkable conclusions from questioning our education system The thing that really intrigues me is that many people say, when talking about changing/ reforming/ revolutionizing education, to please “keep what is good”. Don’t throw the baby out with the bath water and to (especially) not experiment with children. All these assume that our current systems and habits in education are very well thought through and are well substantiated by scientific evidence. We at œ Operation Education have been researching this over the past year in our project #onderwijsvragen (“education questions”/ questioning education).Continue reading

pad v/d held

creative mind power

vortex

meisterminds

scholenkring

Mind your Heart