Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

spreken by Mind Map: spreken
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

spreken

aantekeningen

maken

onderwerp

hoofdzaken

conclusie

belangrijk

opbouw

verband

schematisch

streepjes

getallen

letters

pijlen

boomstructuur

informatief gesprek

voorbereiding

steekwoorden voor vragen

maak een afspraak

gesprek voeren

rustig en duidelijk

luister goed

aankijken

uit laten spreken

doorvragen

herhaal in eigen woorden

maak aantekeningen

betogende spreekbeurt

luisteraars

overtuigen

standspunt

stelling

argumenten

voorbeelden

onderdelen

inleiding

middenstuk

slot

voorbereiding

onderwerp kiezen

zoek informatie, bibliotheek, Internet

bepaal standpunt

bedenk argumenten

maak indeling

spiekbriefje

oefenen

doen

spreken, luid, duidelijk, rustig, enthousiast, overtuigend

onderhandelings gesprek

onderhandelen

voorbereiding, wat wil jij bereiken, resultaat, wat wil de ander berijken

onderhandeling, verkenning, met welk resultaat neem je genoegen, argumenten voor jou standpunt, luister naar argumenten, opzoek naar een oplossing, onderhandel tot beide tevree, herhaal gemaakte afspraken

compromis

vergaderen

voorzitter

notulist

notulen, verslag

agenda

volgorde, opening, notulen, vorige vergadering, verschillende agenda punten, rondvraag, sluiting

zou houd je een vergadering

voorzitter, houd tijd in de gaten, zorgt dat alle agendapunten aan bod komen, vat alles samen

deelnemers, nemen actief deel aan dicussie, luisteren goed naar elkaar, laten elkaar uitpraten, reageren op een goede mannier

presenteren

presentatie

voorbereiding, maak een inleiding, maak, powerpoint, poster, sheets, spiekbriefje, oefen voor ouders, check hulpmiddelen

presentatie houden, spreek, rustig, duidelijk, overdrijf, houding, sta rechtop, 2 voeten op de grond, handen uit je zakken, contact met je publiek, aandacht, geef foto's rond, laat plaatjes zien