Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

spelling by Mind Map: spelling
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

spelling

weglatingsteken

koppelteken

liggend streepje

persoonsvorm

schema

oefeningen

herkennen

tijd veranderen

vraagzin maken

stam + t

schema

oefening

d of t

verleden tijd

sterke ww.

zwakke ww.

volt. deelwoord

geb. wijs

STAM

GEEN ONDERWERP

sexy kofschip

infinitief

engelse werkwoorden

net als zwakke ww.

t.tijd stam +t

ver. tijd

ex fokschaap

aan elkaar of los

aan elkaar

een begrip

los

tussenletters in samenstellingen

tussenletters

s toevoegen

en toevoegen

werkwoordspelling.ppt