MANIFESTACIONS DE LA DINÀMICA TERRESTRE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MANIFESTACIONS DE LA DINÀMICA TERRESTRE by Mind Map: MANIFESTACIONS DE LA DINÀMICA TERRESTRE

1. L'activitat interna de la terra es deu a la quantitat  d'energia tèrmica acumulada en l'interior que formen els corrents de convecció

2. QUÈ SÓN ELS CORRTENS DE CONVECCIÓ?

2.1. ASCENDENTS

2.1.1. Mantell presenta soliflixió a l'interior es forma PLOMALLS TÉRMICS de roca calenta que ascendeixen , al arribar a la superfieicie formant punts alents i vulcanisme actiu

2.1.2. Què és la solifucció?

2.1.2.1. és el comportament d'un material sòlid , que pot fluir lentament com un fluid viscós

2.1.3. clases de relleus

2.1.3.1. dorsals oceàniques

2.1.3.1.1. Serralades volcàniques

2.1.3.2. mesetes continentals elevades

2.1.3.3. arxipèlags volcàniques

2.1.3.3.1. quan un plomalls se situa per davall del oceàns i amb la manifestació del vulcanisma ho forma

2.2. DESCENDENTS

2.2.1. Plomall tèrmic es refreda per

2.2.1.1. Conducció de la calor a la litosfera

2.2.1.2. Expansió dels materials

2.2.2. Subducció

2.2.2.1. és la formació de corrents convectius descents constituïts per la litosfera oceànica

2.2.2.2. caracte.

2.2.2.2.1. smpre subdueix

2.2.2.2.2. placa cavalcant

2.2.2.2.3. zona on la placa subduent forma

2.2.2.2.4. acumula gran espessor sediments

2.2.2.2.5. prisma d'acreció

2.2.2.2.6. intensa sismicitat

2.2.2.2.7. lel manifestacions magmàtiques

2.2.2.2.8. orogen volcànic

2.2.2.3. formació de les serralades

2.2.2.3.1. arcs illa

2.2.2.3.2. Orògens

3. MANIFESTACIÓ

3.1. magnestisme terrestre

3.2. moviment de continents

3.3. vulcanisme

3.4. Sismicitat

3.5. segregació de materials per densitats

4. DEFORMACIÓ DE LES ROQUES

4.1. elàstica

4.1.1. deformació reversible per el pas de les ones sísmiques

4.1.1.1. processos

4.1.1.1.1. Xarnera

4.1.1.1.2. flancs

4.1.1.1.3. nucli

4.1.1.1.4. pla axial

4.1.1.2. classes

4.1.1.2.1. Anticlinals

4.1.1.2.2. sinclinals

4.2. plàstica

4.2.1. consisteix en el plegamentde les roques que és inreversible

4.2.1.1. falles són trecaments de les roques en què hi ha una dislocació deñs blocs o llavis

4.2.1.1.1. classes

4.3. fràgil

4.3.1. correspon al trencamnet

4.3.1.1. les diàclasis i les falles són deformacions fràgils

4.3.1.1.1. causes que ho produeixen