Slobodan pad

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Slobodan pad by Mind Map: Slobodan pad

1. Složena gibanja

2. Gibanje tijela u polju sile teže, pri kojemu ispustimo s neke visine iznad tla i pritom zanemarujemo otpor zraka i sve druge sile otpora

3. Horizontalni hitac

4. Vertikalni hitac

5. Složeno gibanje sastavlljeno od jednolikog pravocrtnog gibanja(prema gore ili prema dolje) i slobodnog pada

6. Složeno gibanje sastavljeno od jednolikog pravocrtnog gibanja u horizontalnom smjeru i slobodnog pada

7. prijeđeni put: x = v0t,                                 y =  (gt2)/2 brzinu:  vx=v0,                          vy=gt                      t=korijen iz(2*h0/g)     D=v0*t         v(t)=korijeniz(vx**2+vy**2)

8. v=korijen iz(2*g*h)                                  h=(1/2)*g*(t**2)                                      t=korijen iz(2h/g)                                    h=(v**2)/2*g

9. Vertikalni hitac prema gore:                   v(t)=v0-g*t                                             t=v0/g                                                     H=(v0**2)/2*g

10. Vertikalni hitac prema dolje:                    t=korijen iz(v0**2+2*g*h+v0)/g            v=korijen iz(v0**2+2*g*h)