Київський університет імені Бориса Грінченка

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Київський університет імені Бориса Грінченка by Mind Map: Київський університет імені Бориса Грінченка

1. Педагогічний інститут

1.1. Кафедра дошкільної освіти

1.2. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

1.3. Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

1.4. Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін

1.5. Кафедра педагогіки та психології

2. Інститут Суспільства

2.1. Кафедра філософії

2.2. Кафедра правознавства

2.3. Кафедра інформатики

2.4. Кафедра історії України

2.5. Кафедра історії України

2.6. Кафедра державного управління та управління освітою

2.7. Кафедра фінансів, менеджменту та економіки

2.8. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін

3. Університетський коледж

3.1. ЦКВ української мови та літератури

3.2. ЦКВ психолого-педагогічних дисциплін

3.3. ЦКВ іноземної мови

3.4. ЦКВ природничих дисциплін

3.5. ЦКВ суспільних дисциплін та правознавства

3.6. ЦКВ музики

3.7. ЦКВ фізичного виховання

3.8. ЦКВ математичних дисциплін

3.9. ЦКВ математичних дисциплін

4. Гуманітарний інститут

4.1. Кафедра теорії та історії педагогіки

4.2. Кафедра фізичного виховання

4.3. Кафедра української мови

4.4. Кафедра української мови

4.5. Кафедра української літератури і компаративістики

4.6. Кафедра світової літератури

4.7. Кафедра практики та методики навчання англійської мови

4.8. Кафедра германської філології

4.9. Кафедра перекладу

4.10. Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

4.11. Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності

4.12. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

4.13. Кафедра англійської філології

4.14. Кафедра журналістики та нових медіа

4.15. Кафедра сходознавства

4.16. Кафедра романогерманських і східних мов

4.17. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

5. Інститут Людини

5.1. Кафедра анатомії та фізіології людини

5.2. Кафедра загальної вікової та педагогічної психології

5.3. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

5.4. Кафедра практичної психології

5.5. Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

6. Інститут Мистецтв

6.1. Кафедра академічного та естрадного вокалу

6.2. Кафедра образотворчого мистецтва

6.3. Кафедра хорового диригування

6.4. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

6.5. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

6.6. Кафедра дизайну

6.7. Кафедра хореографії

7. Інститут Післядипломної освіти