DIALOG PERADABAN

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DIALOG PERADABAN by Mind Map: DIALOG PERADABAN

1. PERANAN

1.1. Melahirkan nilai moral terhadap masyarakat yang berbilang kaum, bangsa dan agama

1.2. Mengeratkan hubungan di antara satu sama lain dalam membentuk sesuatu tamadun

1.3. Menyelesaikan masalah melalui dialog dan bukannya menggunakan kekerasan

2. HALANGAN

2.1. Keganasan dan ketidakadilan

2.2. Perebutan kuasa politik dan ekonomi

2.3. Kurang pengetahuan terhadap tamadun lain

2.4. Layanan buruk terhadap bangsa, kaum atau agama yang lain

3. GARIS PANDUAN

3.1. Memahami maksud dan tujuan dialog

3.2. Menghormati pandangan orang lain dan bersikap terbuka untuk memberi dan menerima pendapat

3.3. Memahami tujuan dan matlamat berdialog

4. DEFINISI

4.1. Satu perbincangan atau perdebatan yang dibuat bertujuan untuk saling bertukar pendapat atau idea ke arah mencapai kesepakatan di dalam menyelesaikan sesuatu perkara

5. KAEDAH

5.1. Mempunyai sikap keterbukaan di antara kedua belah pihak

5.2. Dialog dilakukan di dalam keadaan aman dan tenteram

5.3. Haruslah mempunyai faedah kepada kedua-dua pihak