Φωτοσύνθεση: Στα φύλλα παράγεται άμυλο μέσω της φωτοσύνθεσης, που αποτελεί τη σημαντικότερη μεταβ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Φωτοσύνθεση: Στα φύλλα παράγεται άμυλο μέσω της φωτοσύνθεσης, που αποτελεί τη σημαντικότερη μεταβολική διαδικασία της βιόσφαιρας καθώς παράγεται η τροφή για τους αυτότροφους και τους ετερότροφους οργανισμούς by Mind Map: Φωτοσύνθεση: Στα φύλλα παράγεται άμυλο μέσω της φωτοσύνθεσης, που αποτελεί τη σημαντικότερη μεταβολική διαδικασία της βιόσφαιρας καθώς παράγεται η τροφή για τους αυτότροφους και τους ετερότροφους οργανισμούς

1. Η γλυκόζη που παράγεται από τη φωτοσύνθεση μεταφέρεται μέσω του φλοιώματος σε όλα τα μέρη του φυτού

2. Λαμβάνεται νερό μέσω του εδάφους από το ριζικό σύστημα, το οποίο μεταφέρεται μέσω των οργάνων του φυτού

3. Απελεύθερωση οξυγόνου στην ατμόσφαιρα

4. Ηλιακή ακτινοβολία, δεσμεύεται από τους χλωροπλάστες, και παρέχει την απαραίτητη ενέργεια

5. Δεσμεύεται διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας από τα φύλλα