Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rola treści przekazywanych przez czasopisma młodzieżowe w kształtowaniu zachowań psychospołecznych uczniów szkół gimnazjalnych by Mind Map: Rola treści przekazywanych przez czasopisma młodzieżowe w kształtowaniu zachowań psychospołecznych uczniów szkół gimnazjalnych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola treści przekazywanych przez czasopisma młodzieżowe w kształtowaniu zachowań psychospołecznych uczniów szkół gimnazjalnych

Pojęcie prasoznawstwa

Pojęcie pracy i zarys historyczny

Pojęcie gazety

Pojęcie czasopisma

Historia czasopism młodzieżowych w Polsce na tle rozwoju kultury masowej

Pierwsze czasopisme dla dzieci i młodzieży, formy i metody odziaływania.

Czasopiśmiennictwo w latach 1864-1918

Czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939

Czasopiśmiennictwo w latach 1945-1970

Prasa dziecięco-młodzieżowa w Polsce po roku 1980

Wychowawcze funkcje prasy dziecięco-młodzieżowej

Prasa młodzieżowa, a współczesność

Współczesne funkcje środków masowego przekazu, w tym czasopism młodzieżowych

Podział czasopism młodzieżowych z uwagi na wiek odbiorcy

Podział czasopism młodzieżowych z uwagi n zawartość treści

Powody wyboru danych czasopism przez młodzież

Badania czytelnictwa prasy w Polsce

Charakterystyka polskiego rynku czasopism dla modzieży

Kryteria doboru czasopism

Analiza wybranego aspektu

Metodologiczne podstawy badań własnych

Problemy badawcze

Przebieg badań

Analiza wyników badań własnych