Passion, volatilitet och co-creation

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Passion, volatilitet och co-creation by Mind Map: Passion, volatilitet och co-creation

1. Problem (Grint, 2005)

1.1. Kritiskt: ont om tid

1.1.1. Ledarskap: ge svar

1.2. Tamt: svårt, komplicerat, men känt

1.2.1. Ledarskap: strukturera en process

1.3. Styggt (wicked): komplext, nytt, okänt

1.3.1. Ledarskap: mobilisera följare att utforska, experimentera, prova

2. Att organisera för samskapande

2.1. Passion och engagemang

2.1.1. Heterogentitet - olikheter i erfarenheter och passioner

2.1.1.1. Emergens, innovation och lärande i brytning mellan olikheter

2.1.2. Psykologisk trygghet (psychological safety) (Edmondson)

2.1.2.1. Osäkerhet är OK

2.1.2.2. Experimenterande är OK

2.1.2.3. Jag kan bidra

3. Administrativa kontra adaptiva funktioner

3.1. Administrativa funktioner: styrning, stanardisering - reduktion av variation

3.1.1. Struktur, standardisering, byråkrati

3.1.2. Etablerar gränser

3.2. Adaptiva funktioner: emergens, lokal anpassning - ökning av variation

3.2.1. Lokalt handlande,

3.2.2. Gränsöverskridande

3.2.3. Engagemang och passion

3.3. Spänningen

3.3.1. Admin stryper adaptiv funktion?

3.3.2. Adaptiv funktion löper amok?

3.3.3. Dynamiskt samspel admin och adaptiv funktion?

3.3.4. Hur organisera för både administrativ och adaptiv funktion

3.3.4.1. Lös koppling

4. Ledarskap

4.1. Komplexitetsteoretiskt ledarskap

4.1.1. Skapa mening - vision och visualisering

4.1.1.1. Skapa legitimitet för stygga problem

4.1.2. Heterogena grupper (CAS)

4.1.2.1. Ömsesidigt beroende

4.1.2.2. Lokalt ledarskap, mandat att skapa och experimentera

4.1.2.3. Emergens och innovation

4.1.2.4. Arbetsbar gemensam uppgift

4.1.3. Möjliggöra och legitimera risktagande

4.1.3.1. Balansera det administrativa/styrande mot det adaptiva/innovativa - säkra optimal losskoppling

4.2. Att skapa transformativa miljöer, snarare än att vara "transformativ ledare" (Uhl-Bien & Marion)

4.2.1. Lateralt orienterat, snarare än vertikalt

4.2.2. Fokus på funktion snarare än position/titel

4.2.3. Möjliggöra andras ledarskap, snarare än att var "exekutiv"

4.2.4. Fokus på initiativkraft och utveckling hos andra, snarare än kontroll och styrning