Геологія

Track your sales prospects right from the first qualification call

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Геологія by Mind Map: Геологія

1. Екзогенні геологічні процеси

1.1. Вивітрювання

1.2. Геологічна діяльність вітру

1.3. Схилові процеси

1.4. Річки

1.5. Льодовики

1.6. Моря та океани

1.7. Озера і болота

1.8. Підземні води

2. Четвертинні відклади

2.1. Континентальні

2.2. Морські

3. Внутрішня і зовнішня будова Землі

3.1. Земне ядро

3.2. Мантія

3.3. Атмосфера

3.4. Гідросфера

3.5. Біосфера

3.6. Земна кора

4. Ендогенні процеси

4.1. Магматизм

4.2. Вулканізм

4.3. Метаморфізм

4.4. Динаміка літосферних плит

4.5. Тектонічні порушення Земної кори

5. Гірські породи

5.1. Магматичні

5.2. Метаморфічні

5.3. Осадові

6. Мінерали

6.1. Самородні елементи

6.2. Сульфіди

6.3. Галоїди

6.4. Оксиди

6.5. Солі кисневих кислот

6.6. Силікати