Курсовий проект

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Курсовий проект by Mind Map: Курсовий проект

1. Вересень

1.1. Початок пошуку ресурсів

1.2. Обрання теми для нової роботи

2. Жовтень

2.1. Затвердження теми

2.2. Формування списку літератури

3. Листопад

3.1. Продумування структури роботи

3.2. Додавання нових ресурсів

3.3. Визначення предмету й об`єкту дослідження

4. Грудень

4.1. Початок праці над першим розділом

5. Січень

5.1. Початок праці над другим розділом

6. Лютий

6.1. Корекція та редагування роботи

6.2. Закінчення праці над розділами

7. Березень

7.1. Написання вступу та висновків

7.2. Підготовка презентації

8. Квітень

8.1. Аналіз виконаної роботи

8.2. Презентація проекту