Klimaatverandering

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Klimaatverandering by Mind Map: Klimaatverandering

1. Oorzaken

1.1. Versterkt Broeikaseffect

1.1.1. Fossiele Brandstoffen

1.1.2. Milankovich

1.1.3. Positieve Terugkoppeling

1.2. Ontbossing

1.2.1. CO2

1.2.2. Verdroging

2. Gevolgen

2.1. Stijgende Zeespiegel

2.1.1. Landijs

2.1.2. Uitzetting

2.1.3. Stroomsurge

2.2. Smeltende ijskappen

2.3. Klimaatvluchtelingen

3. Tijdperspectief

3.1. Natuurlijke cyclus

3.1.1. Zonne intensiteit

3.1.2. Afstemd aarde zon

3.1.3. Scheefstelling tollen

4. Oplossingen

4.1. Duurzame ontwikkeling

4.2. Techniek

4.3. Minder Mensen