Організація та обробка електронних таблиць

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Організація та обробка електронних таблиць by Mind Map: Організація та обробка електронних таблиць

1. Характеритика електронних таблиць

1.1. Електронні таблиці призначені для формування табличних документів з використанням чисел, текстів і формул.

1.2. Електронні таблиці є засобом організації інформації, надання їй певної структури

2. Особливості електронних таблиць

2.1. Проведення однотипних складних розрахунків над великими наборами даних;

2.2. Автоматизація підсумкових обчислень;

2.3. Рішення задач шляхом підбору значень параметрів;

2.4. Обробка (статистичний аналіз) результатів експериментів;

2.5. Проведення пошуку оптимальних значень параметрів (рішення оптимізаційних задач);

2.6. Підготовка табличних документів;

2.7. Побудова діаграм (в тому числі і зведених) за наявними даними;

2.8. Створення та аналіз баз даних (списків).

3. Технології обробки електронних таблиць

3.1. Моделювання

3.2. Одночасна робота з кількома даними

4. Інструменти для обробки електронних таблиць

4.1. Microsoft Excel

4.2. Abacus

4.3. SuperCalc

4.4. Google Docs

4.5. Lotus 1-2-3

4.6. Lotus Symphony

4.7. LibreOffice Calc та OpenOffice.org Calc

4.8. KSpread

4.9. Gnumeric

4.10. Quattro Pro

4.11. Numbers

5. Результати обробки електронних таблиць

5.1. Введення, редагування та форматування даних

5.2. Обчислення в електронних таблицях

5.3. Побудова діаграм і графіків

6. Перспективні напрями організації та обробки електронних таблиць

6.1. Для створення документів, що мають табличне представлення (цінники, розклади);

6.2. У сучасних електронних таблицях легко можна створювати різні види графіків і діаграм, які беруть дані для побудови з комірок таблиць;

6.3. Звичайні користувачі можуть використовувати  електронні таблиці для елементарних розрахунків (скільки витратив за цей місяць, що/кому/коли дав/взяв). Як правило, електронні таблиці підтримують багато математичних і статистичних функцій;

6.4. Електронні таблиці інтенсивно використовують у бухгалтерському обліку - у багатьох фірмах це основний інструмент для оформлення документів, розрахунків і створення діаграм.