Usaha - Usaha Yang Boleh Diambil Oleh Ibu Bapa Untuk Menanam Minat Membaca Dalam Kalangan Anak Re...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Usaha - Usaha Yang Boleh Diambil Oleh Ibu Bapa Untuk Menanam Minat Membaca Dalam Kalangan Anak Remaja by Mind Map: Usaha - Usaha Yang Boleh Diambil Oleh Ibu Bapa Untuk Menanam Minat Membaca Dalam Kalangan Anak Remaja

1. Menjadikan ibu bapa sebagai uswah hasanah

1.1. Menanam minat membaca dalam diri anak - anak sejak merah tapak kaki

1.1.1. Ibu bapa boleh mengajak anak - anak untuk meluangkan masa membaca selama 30 minit pada setiap hujung minggu

2. Menjadikan tokoh - tokoh negara yang minat membaca sebagai idola kepada anak - anak

2.1. Menjadikan TunDr. Mahathir sebagai idola dalam menyemai minat membaca

2.1.1. Membeli buku - buku ilmiah hasil karya Tun Dr. Mahathir seperti 'The Chinese Dilemma' dan 'The Memoir of Tun Dr. Mahathir' sebagai pemangkin dalam menanam minat membaca dalam diri anak -anak

3. Menjadikan pameran mahupun jualan buku - buku ilmiah sebagai medium menanam minat membaca dalam diri anak - anak

3.1. Memberikan pendedahan awal kepada anak - anak dengan membeli buku - buku ilmiah di pameran dan jualan buku - buku ilmiah

3.1.1. Membeli buku - buku ilmiah dan motivasi seperti 'Unstoppable' dan 'Limitless' oleh pakar motivasi terkenal, Nick Vujicic dan 'Dare to fail' oleh Billy Lim.

4. Penggunaan internet secara optimum

4.1. Memuatnaik semua bahan ilmiah yang bermutu untuk semua peringkat usia

4.1.1. Internet merupakan medium teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) yang paling berkesan dalam menyampaikan maklumat kepada umum

5. Mewujudkan sebuah perpustakaan mini di dalam rumah

5.1. Menjadikan tokoh - tokoh negara yang minat membaca sebagai contoh dalam menyediakan sebuah perpustakaan mini di rumah

5.1.1. Membeli buku - buku ilmiah keluaran terkini daripada penerbit terkenal seperti 'Karangkraf' dan meletakkannya di perpustakaan mini