Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa (Nivala 13.12.2010)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa (Nivala 13.12.2010) by Mind Map: Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa  (Nivala 13.12.2010)

1. Luento 1: Somen perusteet, hyödyt ja työvälineet tavoitteittain

1.1. Sosiaalisen median lyhyt historia

1.2. Sosiaalisen median seurauksia ja hyötyjä

1.3. Sosiaalisen median perusvälineet

1.4. Blogit projekti-/hanketyössä

1.5. Wikit

1.6. Markkinointi - eli viet viestisi ihmisille

1.6.1. Kohderyhmän tunnistaminen

1.6.2. Facebook

1.6.3. Twitter

1.6.4. YouTube

1.6.5. Linkin jakaminen

1.7. Kätevät työkaluohjelmat

1.7.1. Projektinhallintaohjelmat

1.7.2. Google Kalenteri ja Doodle

1.7.3. Käsitekarttaohjelmat

1.7.4. Google Docs

1.7.5. Dropbox

2. Luento 2: Sosiaalisen median vaatimukset ja strategiset valinnat