bijzondere gevallen overerving

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
bijzondere gevallen overerving by Mind Map: bijzondere gevallen overerving

1. letale allelen

1.1. in homozygoot genotype niet levensvatbaar

1.2. 2 dominante allelen ~> dodelijk

2. multipele allelen

2.1. meer dan 2 allelen van 1 gen

2.2. bv. bloedgroepen

3. polygenie

3.1. polygenie met dominantie

3.1.1. 1 van de 2 onafhankelijke dominante genen aanwezig ~> fenotypisch kenmerk aanwezig

3.2. cumulatieve polygenie

3.2.1. gradatie van fenotypisch kenmerk evenredig met aantal inwerkende genen

3.3. drempelpolygenie

3.3.1. voldoende aantal allelen ~> fenotypisch kenmerk aanwezig

4. cryptomerie

4.1. met omzettingsfactoren

4.1.1. het ene dominante allel zorgt voor omzetting van het ander allel (tussenfenotype)

4.2. met inhibitiefactoren

4.2.1. het ene dominante allel onderdrukt de expressie van het ander allel

4.3. met additionele factoren

4.3.1. fenotype komt alleen tot expressie als beide dominante allelen aanwezig zijn